• Utfor stupet: Fangststrategier i Fresvikfjellene 

      Burhol, Per Christian (Master thesis, 2012-05-15)
      Både aktiv og passiv fangst ble bedrevet i Fresvikfjellene I passive fangstanlegg ble reinen fanget uten at jegerne deltok aktivt, og for en slik jakt ble det brukt dyregraver med og uten ledegjerder. De aktive fangstanleggene ...