• Fana kirke - bygning og landskap 

      Fugelsnes, Marius Njaastad (Master thesis, 2015-11-26)
      Denne masteroppgaven er en studie middelalderkirken på Fana som en bygning og som et kirkested. Kirkens lange og varierende bygningshistorie, dens geografiske plassering og dens monumentale størrelse har lagt grunnlaget ...