Show simple item record

dc.contributor.authorØdegård, Randi Haugeneng
dc.date.accessioned2013-06-27T05:41:10Z
dc.date.available2013-06-27T05:41:10Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6739
dc.description.abstractSamandrag Tittel: Dialektutvikling hos barn og ungdom på industristadane Odda og Tyssedal Student: Randi Haugen Ødegård Rettleiar: Professor Gunnstein Akselberg Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen Mai 2013 Denne sosiolingvistiske granskinga er ein del av prosjektet Språkutvikling på industristader ved universitetet i Bergen. Granskinga er ein trendstudie med barne- og ungdomsinformantar frå dei to industristadane Odda og Tyssedal i Hardanger i Hordaland. Datamaterialet består av i alt 31 informantar fordelt på elevar frå barneskulen i Tyssedal og barneskulen og ungdomsskulen i Odda. Målet å kartlegge synkron variasjon i dei to talemåla, samstundes som eg vil finne svar på om skulen fungerer som ein språkleg sosialiseringsarena når elevar frå Odda og Tyssedal kjem saman på ungdomsskulen i Odda. I tillegg studerer eg diakrone endringar dei siste førti åra, ved å samanlikne resultata mine med Bjørn Harald Sandve si gransking Om talemålet i industristadane Odda og Tyssedal. Generasjonsskilnad og tilnærming mellom dei to målføra frå 1976. Dei viktigaste endringane som har skjedd i talemåla dei siste førti åra, viser seg i først og fremst i tyssedalsmålet, og først og fremst i det personlege pronomenet i første person eintal og i nektingsadverbet. Tendensen er at det er tyssedalsmålet som i størst grad nærmar seg oddamålet i utvalde språklege variablar, medan andre variablar har halde seg relativt stabile sidan 1976. Det er ein tendens at ungdomsskuleelvane frå Tyssedal nærmar seg oddamålet noko meir enn barneskuleelevane gjer, og noko av forklaringa kan ligge i språklege tilpassingsteoriar og skulen sin sosialiserande funksjon.en_US
dc.description.abstractAbstract Title: Dialektutvikling hos barn og ungdom på industristadane Odda og Tyssedal Student: Randi Haugen Ødegård Supervisor: Gunnstein Akselberg Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies University of Bergen May 2013 This sociolinguistic research is a part of the project Språkutvikling på industristader at the University of Bergen. The research is a trend study using children and teenagers from the two industry places Odda and Tyssedal in Hardanger, Hordaland as informants. The data is collected from a total of 31 pupils from the primary school in Tyssedal and the primary and secondary schools in Odda. The goal is to map synchronic variation in the two dialects, and at the same time find out if the school has the function of a linguistic area of socialising when pupils from Odda and Tyssedal come together at the secondary school in Odda. In addition I am studying diachronic changes over the past forty years by comparing my results to the research Om talemålet i industristadane Odda og Tyssedal. Generasjonsskilnad og tilnærming mellom dei to målføra (1976) by Bjørn Harald Sandve. The most important changes in the dialects in the past forty years are most noticeable in the Tyssedal dialect, and the most obvious changes are in the personal pronoun in first person singular and the negative particle. The tendency is that the Tyssedal dialect is getting closer to the Odda dialect in selected chosen linguistic variables, whereas other variables have been relatively stable since 1976. It is seen that the secondary school pupils from Tyssedal is getting closer to the Odda dialect to a larger extent than the primary school pupils, this could partly be explained by linguistic adjustment theories and the socialising function of the school.en_US
dc.format.extent2334142 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDialektutvikling hos barn og ungdom på industristadane Odda og Tyssedaleng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record