Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStoreheier, Ida Heen
dc.date.accessioned2013-07-04T07:35:54Z
dc.date.available2013-07-04T07:35:54Z
dc.date.issued2013-05-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6765
dc.description.abstractNoen barn bor lenge i beredskapshjem, og dette er det knyttet faglig og politisk bekymring til. Dette masterprosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om beredskapshjemsopphold som varer lenger enn det som er intensjonen, og om flyttingen derfra. Problemstillingene er: Hva kjennetegner i følge beredskapshjemskonsulenter opphold i beredskapshjem som varer lenger enn tolv måneder, og hvordan beskriver de overføringsprosessen til barnets neste bosted ved disse tilfellene? Masterprosjektet baserer seg på intervjuer med 15 beredskapshjemskonsulenter fra ulike deler av landet vedrørende 28 plasserte barn. Barna var fra null til tolv år og hadde bodd i beredskapshjem lenger enn tolv måneder. Tematisk analyse ble benyttet for å komme frem til studiens funn. Funnene viste at de fleste barna ble akuttplassert i beredskapshjemmet, flere barn hadde relativt store problemer, og over halvparten av barna bodde i beredskapshjemmet med søsken. Ingen barn ble tilbakeført til foreldrene sine. Forklaringene på hvorfor plasseringene vedvarte var sammensatte, men sentralt var at det tok tid å beslutte hva som skulle skje med barnet, det tok tid å finne det rette fosterhjemmet og det tok tid å videreplassere barnet. Det var også forhold som forsinket saksbehandlingen gjennom prosessen: Man ventet på vedtak fra fylkesnemnda eller tingretten, eller på utredning av barnet, og ressursproblemer preget saken. Når det gjaldt overføringen fra beredskapshjemmet hadde informantene et fokus på den praktiske gjennomføringen og på barnas reaksjoner i overføringsprosessen. Informantene fortalte om en «vanlig praksis» for overføringene, men denne syntes å variere noe mellom beredskapshjemsavdelingene. Vanlig praksis måtte dessuten tilpasses spesielle forhold i den enkelte sak. Relasjonen som hadde oppstått mellom barnet og beredskapshjemsforeldrene skapte utfordringer i flyttingen. Funnene gir ikke svar på om langvarige beredskapshjemsopphold er overveiende positive eller negative for barna, men belyser mulige konsekvenser. Det er behov for mer forskning på området.en_US
dc.format.extent1725727 byteseng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBarneverneng
dc.subjectBeredskapshjemeng
dc.subjectOverføringsprosesseng
dc.subjectTilknytningeng
dc.subjectKritisk realismeeng
dc.titleLangvarige opphold i beredskapshjemeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2013-07-04T07:15:30Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel