Show simple item record

dc.contributor.authorNising, Kjersti Juley Sandvoldeng
dc.date.accessioned2013-08-20T11:41:17Z
dc.date.available2013-08-20T11:41:17Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6964
dc.description.abstractThe present thesis is a study of immigration debate in Internet fora. I have compared discussions from three different fora; a Christian one, a nationalistic one and one newspaper forum. I have used discourse analysis to uncover how the participants structure their use of language to create and maintain certain attitudes towards immigration. Prior to the analysis of the debates, I have made descriptions of each forum. I have divided the material into categories based on the frequency of certain subjects, and focused on arguments for and against immigration. I have also compared the contents in the fora by pointing out similarities and differences in what subjects they focus on, the argumentation and the use of sources. In the description it becomes clear that the vast majority of users inn all fora are against immigration. These users also tend to be more active in posting comments and arguments in the fora than the pro-immigration users. The analysis is divided into two main parts. In the first part I analyze the use of language in the debates. I suggest that the use of normative words creates the two main discourses in the immigration debate. I have also suggested that the participants who are against immigration are much more active in their use of rhetoric and intertextuality, than the immigration friendly participants. This helps them in creating a notion of truth". It also creates the power relations in the fora; by being truthful" they gain power over those who are deceitful", in this case the immigration friendly participants. In the second part I discuss reasons for the increasing skepticism towards immigration. I also discuss the Internet's role in the spreading of right wing ideologies and radicalization of attitudes towards immigration.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en undersøkelse av innvandringsdebatt i nettfora. Jeg har sammenlignet diskusjoner fra tre forskjellige fora; et kristent, et nasjonalistisk, og debattforumet til en norsk nettavis. Ved hjelp av diskursanalyse, har jeg avdekket hvordan aktørene strukturerer språket for å skape og opprettholde bestemte holdninger til innvandring. I forkant av analysen har jeg beskrevet foraene. Jeg har delt materialet inn i kategorier basert på hyppigheten av bestemte emner, og fokusert på argumenter for og mot innvandring. Jeg har også sammenlignet foraene, ved å peke på likheter og forskjeller i emner som går igjen, argumenter og bruk av kilder. Gjennom beskrivelsen blir det tydelig at flertallet av brukere er mot innvandring. Disse er også mer aktive i å poste kommentarer og argumenter i debattene enn de innvandringsvennlige brukerne. Analysen er delt i to hoveddeler. I den første delen analyserer jeg språkbruken i debattene. Jeg hevder at bruk av normative ord skaper hoveddiskursene i innvandringsdebatten. Jeg hevder i tillegg at de innvandringskritiske brukerne er mer aktive i bruken av retorikk og intertekstualitet enn de innvandringsvennlige. På denne måten skaper de en forestilling om "sannhet". Dette medvirker også til å skape maktrelasjoner i foraene; ved å være "sannferdige" får kritikerne et maktovertak på de "løgnaktige", i dette tilfellet de innvandringsvennlige. I andre del diskuterer jeg årsaker til den økende skepsisen til innvandring. Jeg drøfter også nettets rolle i spredningen av ideologier på ytre høyre fløy, samt radikalisering av holdninger til innvandring.en_US
dc.format.extent497338 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNettforaeng
dc.subjectinnvandringsdebateng
dc.subjectInternetteng
dc.titleInnvandringsdebatt på internett - En analyse av holdninger og diskurser i nettforaeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Kulturvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-KUVI
dc.description.localcodeKUVI350
dc.subject.nus713412eng
fs.subjectcodeKUVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record