Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Reid Ivar Bjorlandeng
dc.date.accessioned2013-09-03T08:24:01Z
dc.date.available2013-09-03T08:24:01Z
dc.date.issued2013-06-03eng
dc.date.submitted2013-06-03eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7027
dc.description.abstractIn this case study I analyze the pro-life movement in the United States with the research question: How does the American pro-life movement operate, and what is the basis for their work? With this as a point of departure I use the state of Mississippi's pro-life movement and their «Initiative 26» as this studies case. I start off with a brief review of the American abortion debate were I point out how the issue over self-determined abortion has gone between allowing and outlawing in a pendulum kind of motion. Furthermore I also show how significant Supreme Court rulings have been for this issue. It's partly because of rulings at this court that the pro-life movement have allocated their recourses towards the state level instead of the federal. The theoretical foundation of this study is social movement theory. I use the definition on social movement put forth by Della Porta og Diani (2006:20) which points out that an important aspect regarding social movements is that they share a specific belief that binds them together. The data I use for drawing my conclusions are mainly collected through field work in Mississippi. Vital is interviews with key representatives from four pro-life organizations in the state. I also use data from news articles and information pamphlets from the pro-life movement in a triangulating fashion. An interesting finding, that I did not expect to be present in such a degree, was the movements focus on religion. I conclude this thesis as following: With Mississippi as a point of departure this study finds that the American pro-life movement operates purposeful; to achieve their goal about ending self-determined abortion; through changing the laws and attitudes in society. Their work has a foundation in their shared belief that life, and human beings as persons, begins with conception. Initative 26 was an example on the movements work, but also summarized their shared belief, strategy and goal. Further research should compere the pro-life movement in one of the most religious states like Mississippi with one of the least religious states to see what kind of influence religion has on the pro-life movement.en_US
dc.description.abstractI denne casestudien analyserer jeg den amerikanske «Ja til livet»-bevegelsen med utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan arbeider den amerikanske «Ja til livet»-bevegelsen og hva er bakgrunnen for dette arbeidet? For å besvare denne bruker jeg «Ja til livet»-bevegelsen i delstaten Mississippi og deres «Initiative 26» som denne studiens case. Studien starter med en gjennomgang av den amerikanske abortdebatten hvor jeg viser til at striden om selvbestemt abort har svinget som en pendel mellom å tillate og å forby. Videre viser jeg også hvor viktig høyesterettsavgjørelser har vært for abortsaken. Mye på grunn av avgjørelser i nettopp denne domstolen har «Ja til livet»-bevegelsen skiftet fokus fra det føderale nivået til det delstatlige nivået i USA. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er teorier om sosiale bevegelser. Jeg benytter meg av Della Porta og Dianis (2006:20) definisjon av sosiale bevegelser som poengterer at et viktig aspekt ved nettopp sosiale bevegelser er at de deler en felles overbevisning som knytter dem sammen. Datamaterialet jeg bruker for å trekke mine konklusjoner er hovedsakelig innsamlet gjennom feltarbeid i Mississippi. Avgjørende er data fra intervjuer med fire representanter fra fire ulike «Ja til livet» organisasjoner i delstaten. I tillegg benytter jeg meg også av nyhetsartikler og informasjonsbrosjyrer fra «Ja til livet»-bevegelsen, for å triangulere datamaterialet. Et interessant funn i Mississippi, som jeg ikke forventet å finne i så stor grad, var bevegelsens fokus på religion. Konklusjonen av denne studien er som følger: Med utgangspunkt i Mississippi finner denne studien at «Ja til livet»-bevegelsen i USA jobber målrettet for å oppnå målet sitt om å avskaffe selvbestemt abort, gjennom å endre lovverket og samfunnsholdninger. Arbeidet har sitt utspring i en felles overbevisning om at livet, og mennesket som person, starter med unnfangelsen. «Initiative 26» var et eksempel på bevegelsens arbeid, men også en oppsummering av deres felles overbevisning, strategi og mål.en_US
dc.format.extent665767 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectRoe vs Wadeeng
dc.subjectAborteng
dc.subjectInitiative 26eng
dc.subjectJa til livet bevegelseneng
dc.subjectsosiale bevegelsereng
dc.subjectMississippieng
dc.subjectUSAeng
dc.subjectpro-lifeeng
dc.subjectprochoiceeng
dc.subjectabortioneng
dc.subjectcasestudieeng
dc.titleKampen mot Roe vs. Wade - en casestudie av «Ja til livet»-bevegelsen og «Initiative 26» i Mississippieng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sammenliknende politikk
dc.description.localcodeSAMPOL350
dc.description.localcodeMASV-SAPO
dc.subject.nus731114eng
fs.subjectcodeSAMPOL350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record