Show simple item record

dc.contributor.authorOpsahl, Jon
dc.date.accessioned2013-09-27T13:02:24Z
dc.date.available2013-09-27T13:02:24Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7307
dc.description.abstractBackground: Musculoskeletal disorders including low back pain have major individual and socioeconomic consequences as it often leads to disability and sick leave. Knowledge about predictors of return to work after long lasting low back pain is important from a health promotion perspective. The main focus within this field of research has been on predictors for work disability, and these do often differ from predictors of returning to work. Therefore, it is important to identify key predictors for return to work. Objective: To investigate whether high expectancies of returning to work and high levels of overall job satisfaction can predict return to work after 12 months among individuals with long lasting low back pain, and examine if there are any gender differences. Method: Secondary data analyses from a recently performed multicenter randomized controlled trial in a cohort of 569 workers on sick leave for 2-10 months due to low back pain. Results: Regardless of gender, high expectancies were significant in predicting return to work at 12 months, while high levels of job satisfaction were not significant. Men with high expectancies had higher odds of returning to work compared to women. Men and women reported similar levels of expectancies and overall job satisfaction Conclusions: Among individuals with long lasting low back pain those with high expectancies of returning to work are more likely to return to work than those with low expectancies. Screening expectancies and paying extra attention to individuals with low expectancies may contribute to solutions to increase return to work. Key words: The Cognitive Activation Theory of Stress, the Biopsychosocial Model of Pain, long lasting low back pain, expectancies of returning to work, job satisfaction, return to work.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Muskelskjelettlidelser, korsryggsmerter inkludert, har store individuelle og sosioøkonomiske konsekvenser siden de ofte fører til funksjonsnedsettelse og sykefravær. Kunnskap om prediktorer for retur til jobb er viktig utifra et helsefremmende perspektiv og hovedfokuset innen dette forskningsområdet har vært på prediktorer for sykefravær og funksjonsnedsettelse. Disse er ofte forskjellig fra prediktorer for retur til jobb. Dette illustrerer viktigheten av å identifisere nøkkelprediktorer for retur til jobb. Hensikt: Å undersøke om høye forventninger til å komme tilbake i jobb og høy grad av jobbtilfredshet predikerer retur til jobb etter 12 måneder, og om det er forskjeller mellom kvinner og menn. Metode: Sekundær dataanalyse av data fra et nylig gjennomført multisenter randomisert kontrollert forsøk. Populasjonen bestod av 569 arbeidere sykemeldt i 2-10 måneder på grunn av korsryggsmerter. Resultat: Uavhengig av kjønn, høye forventninger var en signifikant og sterk prediktor for retur til jobb etter 12 måneder, mens global jobbtilfredshet var ikke signifikant. Menn med høye forventninger hadde høyere odds for å komme tilbake til jobb sammenlignet med kvinner. Menn og kvinner rapporterte tilsvarende grad av forventning om å komme tilbake i jobb og jobbtilfredshet. Konklusjon: Blant personer med langvarige korsryggsmerter så er det større sannsynlighet for at personer med høye forventninger kommer tilbake i jobb enn personer med lave forventninger. Å kartlegge forventninger og rette ekstra oppmerksomhet mot personer med lave forventninger kan bidra til løsninger for å få flere personer med langvarige korsryggsmerter tilbake i jobb.en_US
dc.format.extent8146806 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectThe Cognitive Activation Theory of Stresseng
dc.subjectThe Biopsychosocial Model of Paineng
dc.subjectLong lasting low back paineng
dc.subjectExpectancies of returning to workeng
dc.subjectJob satisfactioneng
dc.subjectReturn to workeng
dc.subjectKognitiv aktiveringsteori om stresseng
dc.subjectBiopsykososial forklaringsmodell til smertereng
dc.subjectLangvarige korsryggsmertereng
dc.subjectForventninger om å komme tilbake i jobbeng
dc.subjectJobbtilfredsheteng
dc.subjectRetur til jobbeng
dc.titleA Prospective Study of Return to Work in Long Lasting LBP: Expectancies of Returning to Work and Overall Job Satisfactioneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeHEFR395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record