Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBauge, Kristian Hellaeng
dc.date.accessioned2013-10-02T08:39:04Z
dc.date.available2013-10-02T08:39:04Z
dc.date.issued2010-12-01eng
dc.date.submitted2010-12-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7346
dc.description.abstractStaten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt billettstøtte. Jeg har analysert lønnsomheten av å investere i det norske filmmarkedet under problemstillingen: Er det lønnsomt for en veldiversifisert investor å investere i det norske filmmarkedet? Analysen er utført i Microsoft Excel og bygger på et ikke-utfyllende datamateriale fra Norsk Filminstitutt (NFI), noe som har gjort at jeg har måttet estimere faktiske inntekter til produsentene som andeler av brutto billettinntekter fra kino. Vel vitende om at denne metoden ikke gir nøyaktige tall, mener jeg at mitt estimat vil være tett opp mot den faktiske inntjeningen til produsentene. I min analyse har jeg funnet reelle avkastningsrater for en filmportefølje sammensatt av alle filmene med premiere i tidsrommet 2002 - 2008. Jeg har også funnet realavkastningsrater for sammensatte filmporteføljer for de forskjellige filmkategoriene barnefilm, spillefilm og dokumentarfilm. Jeg har funnet at den uvektede reelle avkastningsraten for alle norske filmer i perioden 2002 - 2008 har vært -9,84 %. Jeg har også egenkapitalvektet realavkastningsratene og funnet at den vektede realavkastningsraten har vært -0,40 %. Nåverdiberegninger av investert kapital i gjennomsnittsfilmen i filmporteføljen har gitt meg en negativ nåverdi tilnærmet lik -250 000kr. En filmportefølje sammensatt av barnefilmer har hatt positive nåverdier under begge støttesystemene. 1.1.2010 ble det innført en ny forskrift som regulerer de statlige tilskuddsmidlene til produsenter av norske filmer og som et ledd i min analyse har jeg studert forskjellene i disse to tilskuddsystemene for å finne ut hvordan det nye systemet påvirker inntekten til produsenten og den veldiversifiserte investoren. Hovedresultatet i oppgaven er at det nylig innførte tilskuddsystemet har ført til at nåverdien av å investere i filmporteføljer har hatt en mindre negativ nåverdi enn under tidligere system, samt at realavkastningsratene for den samlede filmporteføljen har vært positiv. Dette kan tyde på at det kan være lønnsomt å investere i en filmportefølje for en veldiversifisert investor.en_US
dc.format.extent1013745 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleInvestering i film - En god idé?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel