Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHernes, Solfrideng
dc.date.accessioned2013-10-07T07:24:04Z
dc.date.available2013-10-07T07:24:04Z
dc.date.issued2011-11-21eng
dc.date.submitted2011-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7358
dc.description.abstractEn esta tesis de maestría he realizado un estudio contrastivo entre el uso de palabras tabúes en el lenguaje juvenil de Santiago de Chile y Oslo. Para este trabajo he utilizado conversaciones coloquiales entre jóvenes, que forman parte de los proyectos COLA y UNO.en_US
dc.description.abstractRESUMEN (SAMMENDRAG) Tabuord er ord som av kulturelle eller religiøse årsaker unngås og eventuelt erstattes av en formildende omskriving (eufemisme). Målet for denne masteroppgaven er å beskrive og sammenligne bruken av tabuord i chilensk og norsk ungdomsspråk. For å utføre dette, har jeg brukt to ulike korpus som begge er tilgjengelige på internett; Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de Santiago (COLAs), som er del av prosjektet COLA som har materiale fra ulike latinamerikanske hovedsteder og Språkkontakt och Ungdomsspråk i Norden (UNO), der jeg har brukt materiale fra Oslo. Jeg har valgt å fokusere på frekvensen til de ulike tabuordene (per tusen ord), men vil også se om de tabuordene som blir brukt representerer de samme kategoriene som Monteros (1981): seksuell, eskatologisk, sosial og religiøs. Jeg har analysert de ti mest brukte tabuordene i hvert av de to korpusene, for så å kommentere betydning og tabueffekt av disse ordene i ulike samtaler. Deretter har jeg kommentert de likheter og forskjeller funnet i bruken av tabuord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Denne masteroppgaven baserer seg både på en kvalitativ og en kvantitativ analyse. For å identifisere og finne frekvens har jeg benyttet meg av en kvantitativ metode, mens jeg har nyttet kvalitatativ metode for å se på betydning og tabueffekt av de ti mest brukte tabuordene som er identifisert i de to korpusene COLAs og UNO. Det er forskjell i bruk av tabuord mellom de to landene. Bruken er godt over det doble i Chile som i Norge: 17,09 per tusen ord i Chile mot 7,14 per tusen ord i Norge. Grunnen til denne forskjellen, kan være bruk av vokativer i Santiago de Chile, hvor ungdommene bruker vokativer som er tabubelagte i mye større grad enn norske ungdommer. Tabuord med seksuelle konnotasjoner er de mest representative i Chile, mens i Norge er det tabuord som refererer til religion som blir brukt hyppigst. Jeg har også sett at bruken av tabuord ikke nødvendigvis har tabueffekt blant ungdommene, men derimot kan fungere på samme måte som pragmatiske høflighetsmarkører - bl.a. for å holde selve samtalen i gang, for å etablere vennskap, eller for å opprettholde sosiale relasjoner. På grunn av denne oppgavens omfang og tidsbegrensning har jeg kun tatt for meg en begrenset del av ungdomsspråk i Chile og i Norge. Likevel bidrar den til å gi et bilde på bruken av tabuord blant chilenske og norske ungdommer.en_US
dc.format.extent5070490 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospaeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectpalabras tabúeseng
dc.subjectlenguajeeng
dc.subjectcoloquialeng
dc.subjectjuvenileng
dc.titleEl uso de palabras tabúes en el lenguaje juvenil de Santiago de Chile y Oslo.Un estudio contrastivoeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Spansk språk og latinamerikastudier
dc.description.localcodeMAHF-SPLA
dc.description.localcodeSPLA350
dc.subject.nus711128eng
fs.subjectcodeSPLA350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel