Now showing items 748-767 of 1365

  • Laboratory contamination in airway microbiome studies 

   Drengenes, Christine; Wiker, Harald G; Kalananthan, Tharmini; Nordeide, Eli; Eagan, Tomas Mikal; Nielsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019-08-14)
   Background The low bacterial load in samples acquired from the lungs, have made studies on the airway microbiome vulnerable to contamination from bacterial DNA introduced during sampling and laboratory processing. We have ...
  • Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt 

   Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Holt, Ane Hjetland; Benestad, Beate; Seeberg, Lars Thomas; Lindberg, Morten; Halvorsen, Erling; Juliusson, Petur Benedikt; Sandbu, Rune; Lekhal, Samira (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   BAKGRUNN Kunnskapsgrunnlaget om effekten av og komplikasjoner ved vektreduserende kirurgi hos ungdom er mangelfullt. Hovedformålet med 4XL-studien er å avklare om laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypassoperasjon (LGBP) ...
  • A large community outbreak of waterborne giardiasis- delayed detection in a non-endemic urban area 

   Nygård, Karin; Schimmer, Barbara; Søbstad, Øystein; Walde, Anna; Tveit, Ingvar; Langeland, Nina; Hausken, Trygve; Aavitsland, Preben (BMC Public Health 6(141), Peer reviewed; Journal article, 2006-05-25)
   Background: Giardia is not endemic in Norway, and more than 90% of reported cases acquire the infection abroad. In late October 2004, an increase in laboratory confirmed cases of giardiasis was reported in the city of ...
  • Large-scale genomics unveil polygenic architecture of human cortical surface area 

   Chen, Chi-Hua; Peng, Qian; Schork, Andrew J.; Lo, Min-Tzu; Fan, Chun-Chieh; Wang, Yunpeng; Desikan, Rahul S.; Bettella, Franscesco; Hagler, Donald J.; Westlye, Lars Tjelta; Kremen, William S.; Jernigan, Terry L.; Le Hellard, Stephanie; Steen, Vidar Martin; Espeseth, Thomas; Huentelman, Matt; Håberg, Asta; Agartz, Ingrid; Djurovic, Srdjan; Andreassen, Ole Andreas; Schork, Nicholas; Dale, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2015-07-20)
   Little is known about how genetic variation contributes to neuroanatomical variability, and whether particular genomic regions comprising genes or evolutionarily conserved elements are enriched for effects that influence ...
  • Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophic Lateral Sclerosis 

   Andersen, Tiina Maarit (Doctoral thesis, 2018-06-21)
   Background: Patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are treated with mechanical cough assist devices using the technique of mechanical insufflationexsufflation (MI-E) in order to improve cough and enhance clearance ...
  • Laryngeal tube use in out-of-hospital cardiac arrest by paramedics in Norway 

   Sunde, Geir Arne; Brattebø, Guttorm; Ødegården, Terje; Kjernlie, Dag Frode; Rødne, Emma Sjøgren; Heltne, Jon-Kenneth (Peer reviewed; Journal article, 2012-12-18)
   Background: Although there are numerous supraglottic airway alternatives to endotracheal intubation, it remains unclear which airway technique is optimal for use in prehospital cardiac arrests. We evaluated the use of the ...
  • Late-week surgical treatment of endometrial cancer is associated with worse long-term outcome: Results from a prospective, multicenter study 

   Njølstad, Tormund Salvesen; Werner, Henrica Maria Johanna; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Oddenes, Klaus; Bjørge, Line; Engh, Marie Ellström; Woie, Kathrine; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric; Salvesen, Helga; Trovik, Jone (Peer reviewed; Journal article, 2017-08-03)
   Surgery is the cornerstone in primary endometrial cancer treatment, and with curative intent it constitutes total hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy. In addition, lymphadenectomy is performed in selected ...
  • Latencies longer than 3.5 ms after vagus nerve stimulation does not exclude a nonrecurrent inferior laryngeal nerve 

   Brauckhoff, Michael; Naterstad, Helle; Brauckhoff, Katrin; Biermann, Martin; Aas, Turid (Peer reviewed; Journal article, 2014-08-28)
   Background: It has recently been reported that a signal latency shorter than 3.5 ms after electrical stimulation of the vagus nerve signify a nonrecurrent course of the inferior laryngeal nerve. We present a patient with ...
  • Latitude, Birth Date, and Allergy 

   Wjst, Matthias; Dharmage, Shyamali; André, Elisabeth; Norbäck, Dan; Raherison, Chantal; Villani, Simona; Manfreda, Jure; Sunyer, Jordi; Jarvis, Deborah; Burney, Peter; Svanes, Cecilie (PLoS Medicine 2(10): e294, Peer reviewed; Journal article, 2005-10-04)
   Background: The space and time distribution of risk factors for allergic diseases may provide insights into disease mechanisms. Allergy is believed to vary by month of birth, but multinational studies taking into account ...
  • Left ventricular dysfunction after two hours of polarizing or depolarizing cardioplegic arrest in a porcine model 

   Aass, Terje; Stangeland, Lodve; Moen, Christian Arvei; Solholm, Atle; Dahle, Geir Olav; Chambers, David J.; Urban, Malte; Nesheim, Knut; Haaverstad, Rune; Matre, Knut; Grong, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction: This experimental study compares myocardial function after prolonged arrest by St. Thomas’ Hospital polarizing cardioplegic solution (esmolol, adenosine, Mg2+) with depolarizing (hyperkalaemic) St. Thomas’ ...
  • Left ventricular hypertrophy contributes to Myocardial Ischemia in Non-obstructive Coronary Artery Disease (the MicroCAD study) 

   Eskerud, Ingeborg; Gerdts, Eva; Larsen, Terje H; Lønnebakken, Mai Tone (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: The underlying mechanisms causing myocardial ischemia in non-obstructive coronary artery disease (CAD) are still unclear. We explored whether left ventricular hypertrophy (LVH) was associated with myocardial ...
  • A left ventricular phantom for 3D echocardiographic twist measurements 

   Hjertaas, Johannes Just; Matre, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Traditional two-dimensional (2D) ultrasound speckle tracking echocardiography (STE) studies have shown a wide range of twist values, also for normal hearts, which is due to the limitations of short-axis 2D ultrasound. The ...
  • Left Vocal Cord Paralysis After Patent Ductus Arteriosus Ligation: A Systematic Review. 

   Engeseth, Merete Salveson; Olsen, Nina Rydland; Mæland, Silje; Halvorsen, Thomas; Goode, Adam; Røksund, Ola Drange (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Context: Extremely premature (EP) infants are at increased risk of left vocal cord paralysis (LVCP) following surgery for patent ductus arteriosus (PDA). Objective: A Systematical Review was conducted to investigate the ...
  • Legemiddelbruk blant sykehjemsbeboere i livets sluttfase 

   Forthun, Janne Marit (Master thesis, 2019-06-22)
  • Legemiddelbruk, haldningar og erfaringar i møte med svangerskapsomsorga blant kvinner med svangerskapskvalme - Ein internettbasert tverrsnittstudie 

   Solheimsnes, Anja (Master thesis, 2015-05-20)
   Bakgrunn: Svangerskapskvalme er ei av dei vanlegaste plagene gravide opplever i løpet av svangerskapet og råkar om lag 7 av 10 gravide. Kor alvorleg kvalmen er variera der nokre opplever milde symptom medan andre oppleve ...
  • Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept 

   Vigrestad, Hallvard (Master thesis, 2011-05-20)
   Norge har et velfungerende velferdssystem og de fleste helsetjenestene er offentlig finansiert. Hensikten med dette systemet er å sikre befolkningen lik tilgang til helsetjenester uavhengig av betalingsevne, og dermed ...
  • Legemiddelgjennomgang i sykehjem 

   Eikemo, Helene (Master thesis, 2019-07-02)
  • Legemiddelsamstemming i akuttmottak - vurdering av prosess for en mer effektiv tjeneste 

   Holt, Markus Dreetz (Master thesis, 2019-07-02)
   Bakgrunn og hensikt: Legemiddelsamstemming (LMS) innebærer å utarbeide en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Ved å avdekke uoverensstemmelser i pasientens legemidler, for eksempel ...
  • Legemidler og porfyri: Utvikling av et system for innhenting av farmakologisk informasjon fra legemiddelprodusenter 

   Klausen, Marianne (Master thesis, 2010-05-20)
   Akutte porfyrisykdommer er arvelig betingede metabolske sykdommer som forekommer sjeldent. Bruk av vanlige legemidler kan utløse alvorlige, akutte anfall hos pasienter med genetisk disposisjon for akutt porfyri. Nasjonalt ...
  • Leishmaniasis i Norge 

   Muller, Karl Erik; Blomberg, Bjørn; Tellevik, Marit Gjerde; Jensenius, Mogens; Fladeby, Cathrine; Lier, Tore; Sand, Geir; Hannula, Raisa; Langeland, Nina; Mørch, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Bakgrunn: Leishmaniasis er en sjelden, men potensielt alvorlig tropisk infeksjonssykdom. Norske klinikere er lite kjent med diagnostikk og behandling av denne sykdommen. Formålet med studien var å undersøke forekomst, ...