• Eksamensformer i de norske medisinstudiene 

      Raaheim, Ole Farestvedt; Raaheim, Dag Farestvedt; Reikvam, Håkon; Kvernenes, Monika (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      BAKGRUNN Det finnes ingen samlet oversikt over hvilke eksamensformer som er i bruk i de norske medisinstudiene. I denne studien har vi kartlagt hvilke eksamensformer som er i bruk, og analysert studieledelsenes begrunnelser ...