• Covid-19 hos pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom 

   Nystad, Tone Wikene; Hufthammer, Karl Ove; Buanes, Eirik Alnes; Bryne, Kjartan; Fevang, Bjørg Tilde Svanes (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   BAKGRUNN Siden pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom kan være mer utsatt for infeksjoner, ønsket vi å undersøke forekomsten av covid-19 i denne gruppen og se om forhold ved den revmatiske sykdommen, pasienten ...
  • Diagnostikk og behandling av autoimmun hepatitt 

   Vesterhus, Mette Nåmdal; Wiencke, Kristine; Haukeland, John Willy; Frigstad, Svein Oskar; Karlsen, Lars Normann; Jørgensen, Kristin Kaasen; Folseraas, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Autoimmun hepatitt er en kronisk leversykdom som ubehandlet kan føre til levercirrhose og leversvikt. Majoriteten av pasientene responderer godt på standard immunsuppressiv behandling, men noen opplever bivirkninger eller ...
  • Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine 

   Wyller, Torgeir Bruun; Kittang, Bård Reiakvam; Ranhoff, Anette Hylen; Harg, Pernille; Myrstad, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Bakgrunn: I perioden 27.12.2020–15.2.2021 ble om lag 29 400 av Norges ca. 35 000 sykehjemspasienter vaksinert med mRNA-vaksinen BNT162b2. I samme tidsrom mottok Statens legemiddelverk 100 meldinger om mistenkte fatale ...
  • Eksamensformer i de norske medisinstudiene 

   Raaheim, Ole Farestvedt; Raaheim, Dag Farestvedt; Reikvam, Håkon; Kvernenes, Monika (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   BAKGRUNN Det finnes ingen samlet oversikt over hvilke eksamensformer som er i bruk i de norske medisinstudiene. I denne studien har vi kartlagt hvilke eksamensformer som er i bruk, og analysert studieledelsenes begrunnelser ...
  • Hva består oksymetriparametrene på blodgassutskriften av? 

   Vinnes, Erik Wilhelm; Holmaas, Gunhild (Journal article, 2022)
  • Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt 

   Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Holt, Ane Hjetland; Benestad, Beate; Seeberg, Lars Thomas; Lindberg, Morten; Halvorsen, Erling; Juliusson, Petur Benedikt; Sandbu, Rune; Lekhal, Samira (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   BAKGRUNN Kunnskapsgrunnlaget om effekten av og komplikasjoner ved vektreduserende kirurgi hos ungdom er mangelfullt. Hovedformålet med 4XL-studien er å avklare om laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypassoperasjon (LGBP) ...
  • Leishmaniasis i Norge 

   Muller, Karl Erik; Blomberg, Bjørn; Tellevik, Marit Gjerde; Jensenius, Mogens; Fladeby, Cathrine; Lier, Tore; Sand, Geir; Hannula, Raisa; Langeland, Nina; Mørch, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Bakgrunn: Leishmaniasis er en sjelden, men potensielt alvorlig tropisk infeksjonssykdom. Norske klinikere er lite kjent med diagnostikk og behandling av denne sykdommen. Formålet med studien var å undersøke forekomst, ...
  • Long-term follow-up after surgery for atrial fibrillation with concomitant open heart surgery 

   Andersen, Knut Sverre; Grong, Ketil; Hoff, Per-Ivar; Waba, Alexander (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   BACKGROUND Patients with atrial fibrillation and atrial flutter scheduled to undergo open heart surgery can receive ablation treatment of arrhythmogenic foci during the same intervention. Sinus rhythm is restored in the ...
  • Thrombocytopaenia in the critically ill 

   Bruserud, Øyvind; Mosevoll, Knut Anders; Kristoffersen, Einar Klæboe; Kvåle, Reidar; Reikvam, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2021)