• Postpartum hemorrhage in families : A Norwegian population-based study 

      Linde, Lorentz Erland (Doctoral thesis, 2022-10-27)
      Bakgrunn: Postpartum blødning (PPB) er den ledende direkte årsaken til verdens mødredødelighet og forekomsten har en økende trend i utviklende land. Mål: Å studere gjentagelsesrisiko for PPB hos en kvinne, over generasjoner ...