• Kvalitet av generika 

      Ashraf, Attyah (Master thesis, 2014-05-20)
      Bakgrunn: Forskning har vist at det er betydelig skepsis i befolkningen til generiske legemidler, selv om disse per definisjon er bioekvivalente. Dette har også blitt vist i flere bioekvivalensstudier. Det rapporteres ...