Show simple item record

dc.contributor.authorRørvik, Erlend
dc.contributor.authorLande, Åshild
dc.date.accessioned2013-11-06T12:31:35Z
dc.date.available2013-11-06T12:31:35Z
dc.date.issued2011-04-15eng
dc.date.submitted2011-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7495
dc.description.abstractThe majority of the published studies on work engagement are based on the JD-R model which states that available resources (e.g. control) is a determining factor in degree of work engagement. However, recent research has found demands (e.g. work load) to also have a predictive value. This finding has led to a revision of the JD-R model (DJD-R). The current study examines the relationship between the demand conflict (interpersonal conflict, intragroup conflict and bullying), the resource conflict management climate (CMC) and work engagement. In accordance with the DJD-R model we expected a negative relationship between interpersonal conflict and work engagement (H1), and a positive relationship between CMC and work engagement (H2). In accordance with the PSC model, which states that psychosocial safety climate is an important resource that affects both the occurrence and the consequences of demands, it was also hypothesized that CMC was negatively related to the occurrence of interpersonal conflict (H3), and that CMC would have a moderating effect on the relation between conflict and work engagement (H4). Data were collected using a cross-sectional survey of employees working in a Norwegian transport company (N=312). The results from the hierarchical regression analyses support the hypotheses, with the exception of H4 which was only partially supported. Hence, people experiencing interpersonal conflicts are less likely to engage in their work. Furthermore, engagement is more likely where employees experience a good CMC, as it both acts as a buffer on the negative relationship between bullying/intragroup conflict and work engagement, but also reduces the probability of conflicts occurring.en_US
dc.description.abstractEt flertall av de publiserte studiene om jobbengasjement er fundert i JD-R-modellen, som antar at jobbengasjement er en følge av tilgjengelige ressurser (f.eks. kontroll). I den senere tid er det imidlertid funnet at også krav (f.eks. arbeidsmengde) kan predikere jobbengasjement, hvorpå JD-R-modellen er foreslått revidert (DJD-R). Målet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kravet mellommenneskelige konflikt (interpersonlig konflikt, intragruppekonflikt og mobbing), ressursen klima for konflikthåndtering (KFKH) og jobbengasjement. I tråd med DJD-R-modellen ble det forventet å finne en negativ sammenheng mellom mellommenneskelig konflikt og jobbengasjement (H1), og en positiv sammenheng mellom KFKH og jobbengasjement (H2). På bakgrunn av PSC-modellen, som antar at psykososialt trygghetsklima utgjør en sentral ressurs som påvirker forekomst av krav, og konsekvenser av disse, ble det også forventet å finne en negativ sammenheng mellom KFKH og konfliktforekomst (H3), samt at KFKH modererte sammenhengen mellom konflikt og jobbengasjement (H4). Kryss-seksjonelle data ble innhentet fra ansatte i et større norsk transportselskap (N = 312). Hierarkiske regresjonsanalyser ble utført. Resultatene gav støtte til samtlige hypoteser, med unntak av H4 som kun ble delvis bekreftet. Resultatene indikerer at det å oppleve mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen reduserer sannsynligheten for engasjement i arbeidet. Jobbengasjement er imidlertid mer sannsynlig på arbeidsplasser hvor arbeidstakerne opplever et godt KFKH, da det modererer sammenhengen mellom mobbing/intragruppekonflikt og engasjement, samt reduserer sannsynligheten for at konflikter oppstår.en_US
dc.format.extent585394 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleForutgående faktorer for jobbengasjement: Mellommenneskelige konflikter og Klima for konflikthåndteringeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record