Show simple item record

dc.contributor.authorNørvåg, Elisabeteng
dc.date.accessioned2013-11-13T06:34:53Z
dc.date.available2013-11-13T06:34:53Z
dc.date.issued2013-09-02eng
dc.date.submitted2013-09-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7527
dc.description.abstractI denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Flere studier har funnet signifikante sammenhenger mellom risikofaktorer i ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær. Jeg har undersøkt problemstillingen ved hjelp av data fra Helse Bergen, nærmere bestemt ved å koble data fra en spørreundersøkelse knyttet til Helse, miljø og sikkerhet (HMS) med sykefraværsdata fra Helse Bergens personalsystem i 2011 og 2012. Dataene er koblet på seksjonsnivå, det nederste organisatoriske nivået i Helse Bergen. Dataene er tilrettelagt i Excel, og analysert ved hjelp av multippel lineær regresjon utført i SPSS. Funnene fra analysen viser en sammenheng mellom sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø for begge år, inkludert psykososiale risikofaktorer. Dersom det psykososiale arbeidsmiljøet ikke oppleves som tilfredsstillende øker dette sykefraværet i en seksjon. Videre har jeg funnet positive sammenhenger mellom sykefravær, antall ansatte i en seksjon, ekstern turnover og andel ansatte med kvelds- og nattarbeid. Den negative sammenhengen mellom andelen medarbeidere som hadde hatt medarbeidersamtale siste år og sykefraværsnivå, samt den manglende eller negative sammenhengen mellom ergonomisk arbeidsmiljø og sykefravær var uventet. Basert på tidligere funn i litteraturen forventet jeg heller ikke klare sammenhenger mellom fysisk arbeidsmiljø og sykefraværsnivå, men her fant jeg både positive og negative sammenhenger med sykefraværsnivå. De forventede positive sammenhengene mellom kvinneandel i en seksjon og sykefravær dukket opp både i 2011 og 2012, mens type personell i en seksjon hadde også betydning. Eksempelvis hadde legepersonell lavere sykefravær begge årene. Sengeposter hadde høyere sykefravær i 2011, og poliklinikker lavere sykefravær i 2012, noe som indikerer at typen virksomhet som foregår i en seksjon har betydning for sykefraværsnivået.en_US
dc.format.extent2973828 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSykefraværeng
dc.subjectArbeidsmiljøeng
dc.subjectSpesialisthelsetjenesteneng
dc.titleSammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergeneng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record