Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMortensen, Gry Hellemeng
dc.date.accessioned2014-01-29T07:25:11Z
dc.date.available2014-01-29T07:25:11Z
dc.date.issued2013-12-13eng
dc.date.submitted2013-12-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7728
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er den lave utbredelsen av kvinnelig entreprenørskap, og tar for seg offentlige satsinger i Norge og i Sverige som tar sikte på å fremme kvinners entreprenørskap. Studien tar i utgangspunktet sikte på å belyse forholdene i Norge, men forholder seg systematisk til tilsvarende satsinger i Sverige for på den måten å kaste et klarere lys over den norske satsingen. Studien er for det første det første motivert ut ifra motsetningsforholdet der det offentlige i Norge iverksetter tiltak for å fremme kvinnelig entreprenørskap, men kvinnene selv ser ikke ut til å ønske å etablere seg som selvstendige i næringslivet. For det andre er den motivert ut ifra det at Sverige har en høyere kvinneandel blant entreprenører enn hva Norge har. Hovedmålet er å greie ut om hvilke faktorer som kan belyse forskjeller mellom Norge og Sverige med tanke på kjønnsfordeling i entreprenørskap. Dette gjøres gjennom sammenligning og analyse av offentlig initierte tiltak for å fremme kvinners entreprenørskap i de to landene. Analyseresultatene blir drøftet opp imot samfunnsforhold i de to landene som er relevante for entreprenører og entreprenørskap. Likestillingsstrategien gender mainstreaming og offentlige instansers krav til innovasjon drøftes i tillegg som potensielle årsaker til at andelen kvinner som velger entreprenørskap som karrierevei er lavere i Norge enn i Sverige.en_US
dc.format.extent1015542 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEntreprenørskapeng
dc.subjectkvinnereng
dc.subjectKjønneng
dc.subjectNorgeeng
dc.subjectSverigeeng
dc.subjectkomparativeng
dc.subjectgender mainstreamingeng
dc.subjectinnovasjoneng
dc.titleKvinners entreprenørskap: En komparativ analyse av offentlige støttetiltak i Norge og Sverige.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel