Show simple item record

dc.contributor.authorVangstad, Ingjerd Raanes
dc.date.accessioned2014-02-11T07:54:14Z
dc.date.available2014-02-11T07:54:14Z
dc.date.issued2013-11-18eng
dc.date.submitted2013-11-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7787
dc.description.abstractBakgrunn: Granskinger av forhold ved barnevernets historie i Norge viser at livet under offentlig omsorg for noen barnevernsbarn har vært preget av omsorgssvikt og overgrep. Forholdene bekreftes og understrekes av tidligere barnevernsbarn som forteller om sin barndom. I flere kommuner og fylker finnes det derfor ordninger som tilbyr oppreising og beklagelser til tidligere barnevernsbarn. I denne masteroppgaven studeres oppreisningsordningene for tidligere barnevernsbarn i lys av teori om krenkelse og anerkjennelse. Empirien er basert på kvalitative intervjuer med seks saksbehandlere som arbeider i oppreisningsordninger. Forskningsspørsmålene i prosjektet dreier seg om hvilke krenkelseserfaringer som ligger til grunn for søknader om oppreisning, ordningenes organisering, hvordan saksbehandlerne arbeider, i hvilken grad oppreisningsordningene er egnet til å gi mennesker med krenkelseserfaring anerkjennelse, samt denne kunnskapens nytteverdi i dag. Funn: I søknader om oppreisning beskriver søkere å ha manglet kjærlighet og nærhet til omsorgspersoner og å ha vært utsatt for alvorlige og systematiske markeringer av mindreverd og aktiv mishandling. De oppreisningsordningene som er omfattet av undersøkelsen har likhetstrekk, men fungerer også ulikt på mange områder. Søknader om oppreising vurderes og kategoriseres etter alvorlighetsgrad og hendelsene sees i forhold til kontekst. Saksbehandlerne forteller at de arbeider for at søkere skal føle seg respektert og lyttet til. Konklusjon: Møtet med oppreisningsordningene vil trolig oppleves som anerkjennende for noen søkere. De mange ulikhetene mellom ordninger samt det faktum at flere tidligere barnevernsbarn ikke omfattes av ordningene, kan imidlertid anses for å være forhold som i verste fall kan påføre nye krenkelseserfaringer. Temaet er interessant i et barnevernperspektiv blant annet fordi det understreker de alvorlige konsekvensene av et ikke godt nok fungerende barnevern. Det anerkjennelsesteoretiske perspektivet bidrar med en tydeliggjøring av hvilke utfordringer som knyttes til det å iverksette tiltak rettet mot utsatte grupper i samfunnet. Det er behov for forskning og kunnskapsutvikling på området.en_US
dc.format.extent1970184 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBarneverneng
dc.subjectOppreisningsordningereng
dc.subjectOppreisningeng
dc.subjectAnerkjennelseeng
dc.titleFra krenkelse til anerkjennelse? En kvalitativ studie av oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeMABARN352
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN352


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record