Show simple item record

dc.contributor.authorSaltnes, Hanne
dc.contributor.authorMowé, Maria
dc.date.accessioned2014-02-25T09:42:51Z
dc.date.available2014-02-25T09:42:51Z
dc.date.issued2013-11-25eng
dc.date.submitted2013-11-25eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7817
dc.description.abstractThis paper is an attempt to provide an enhanced understanding of the concept of the self and its developmental conditions. This is done through an existential, phenomenological perspective that conceivably could enrich the understanding of psychopathology. The authors submit that this perspective serves as a corrective to a growing Anglo-American dominance within the psychology field by emphasizing the position of the subject. We will explain how the self can compare the hard and soft sciences in a constructive way and what implications this may have for theory and practice. The argument in the text rests on the developmental psychology and philosophical assumptions that both emphasizes the relational dependency we all are a part of. The text will not present a detailed account of the Anglo-American and Continental position but hope that the concept can work implicitly as a mediating theoretical concept between these two positions. The text will use first-hand accounts as a means to exemplify the self phenomenology of mental illness.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er et forsøk på å gi en utvidet innsikt i begrepet selvet og dens utviklingsmessige forutsetninger. Dette gjøres gjennom en eksistensiell, fenomenologisk perspektiv som tenkes å kunne berike forståelsen av psykopatologi. Forfatterne fremlegger dette perspektivet som et korrektiv til en økende angloamerikanske dominansen innenfor psykologifeltet ved å vektlegge subjektet. Vi vil redegjøre for hvordan selvet kan sammenholde de harde og myke vitenskapene på en konstruktiv måte og hvilke implikasjoner dette kan ha for teori og praksis. Argumentasjonen i teksten hviler på utviklingspsykologiske og filosofiske grunnantakelser som begge vektlegger det relasjonelle avhengighetsforholdet vi alle inngår i. Teksten vil ikke presentere en utfyllende redegjørelse for den angloamerikanske og kontinentale posisjon, men håper selvbegrepet kan fungere implisitt som et medierende teoretisk konsept mellom disse to standpunktene. Teksten vil anvende førstehåndsberetninger som virkemiddel for å eksemplifisere selvets fenomenologi i psykiske lidelser.en_US
dc.format.extent595455 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDu betyr meg. Alvorlig psykopatologi som selvforstyrrelseeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record