Show simple item record

dc.contributor.authorBerven, Ninaeng
dc.contributor.authorRavneberg, Bodileng
dc.date.accessioned2014-02-26T09:45:23Z
dc.date.available2014-02-26T09:45:23Z
dc.date.issued2012-09eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7824
dc.description.abstractI Norge er der satset betydelige offentlige ressurser på familiepolitiske ordninger som tilrettelegger for kombinasjon av lønnet arbeid og familieoppgaver for kvinner og menn. Likestilling mellom kjønn har vært tydelig til stede i de omfattende reformene i den norske velferdspolitikken i de siste tiårene. Selv om de nordiske landene oppfattes som å være relative «verdensmestere» i likestilling er der likevel forskjeller over tid i utviklingen og landene i mellom. Det påpekes at Norge er en etterkommer i skandinavisk sammenheng, særlig når det gjelder yrkesarbeid blant kvinner og satsingen på barnehager. Det gir likevel mening å snakke om en nordisk modell, og denne modellen ser ut til være et ideal, noe andre europeiske land prøver å nærme seg. Siden 1980-tallet især har de skandinaviske landene opplevd økt immigrasjon fra land utenfor EU og Nord-Amerika. Det tradisjonelle kjønnslikestillingsbegrepet har blitt utfordret og kritisert for å være for snevert. Kritikken går på at det ikke har fanget opp andre undertrykkende prosesser i samfunnet, som dreier seg om forhold knyttet til migrasjon, etnisitet, seksuell orientering, klasse eller livsfase. Kunnskapsstatusen er utarbeidet på oppdrag fra Likestillingsutvalget som ønsket en kunnskapsoversikt over hvilke likestillingsperspektiver som har vært rådende i norsk velferdsforskning i løpet av de siste ti årene.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking paper 07/2012eng
dc.titleForskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiveng
dc.typeWorking papereng
dc.rights.holderCopyright the authors. All rights reserved
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record