Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEkblom, Eva
dc.date.accessioned2014-07-03T11:35:04Z
dc.date.available2014-07-03T11:35:04Z
dc.date.issued2014-05-06eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8051
dc.description.abstractHovedmålet med undersøkelsen er å få informasjon om hvordan erfarne ansatte i den kommunale barneverntjenesten opprettholder sitt jobbengasjement, og hva de selv mener er av betydning for at de blir i jobben i barnevernet. Bakgrunnen for valg av tema er at barnevernet over mange år har slitt med stor personalgjennomtrekk (Helsetilsynet, 2012). Media har også hatt fokus på at kompetansen i barnevernet må bedres. Disse forholdene henger tett sammen fordi barnevernet som kunnskapsorganisasjon er avhengige av ansatte med bred fagkompetanse, og denne kompetansen opparbeides både gjennom utdanning og praksis. Barnevernet er derfor avhengig av at ansatte blir i arbeidet over tid for at de skal opparbeide nok faglig trygghet og erfaring i et komplekst fagfelt. Undersøkelsen er gjennomført ved å intervjue åtte erfarne barnevernsansatte. Dataene er analysert med utgangspunkt i Giorgi`s fenomenologiske modell for analyse av kvalitative data, og med inspirasjon fra Graneheim og Lundman sin artikkel om kvalitativ innholdsanalyse. Funnene fra denne undersøkelsen er i hovedsak drøftet i lys av Self-determination theory og teorier om anerkjennelse. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at jobbengasjementet til erfarne barnevernsansatte i hovedsak er knyttet til egne personlige verdier i forhold til å hjelpe, gi omsorg og å bidra overfor andre mennesker. Dette synes å bli stimulert og opprettholdt blant annet gjennom veiledning, kollegastøtte og at faget er spennende og utviklende. Funnene fra undersøkelsen viser at ivaretakelse som nyansatt, og tilpasset oppfølging og veiledning også som erfaren, er viktig for å beholde opparbeidet kompetanse i barnevernet. Undersøkelsen understreker videre at det er viktig for barnevernsansatte å få anledning til å samarbeide med sine kolleger i saker, og studien tydeliggjør at kollegene er viktige støttespillere i en krevende arbeidshverdag. Informantene har også vektlagt at den faglige og personlige utviklingen arbeidet i barnevernet gir anledning til, er av stor betydning for jobbengasjementet og ønsket om å fortsette i arbeidet. I undersøkelsen kommer det frem at ettersom ansatte får mer erfaring og kompetanse, er anerkjennelse og respekt som fagpersoner fra systemene utenfor organisasjonen viktig for å opprettholde jobbengasjementet og å ønske å bli i arbeidet. Studien viser at valg av yrke skjedde tidlig i ungdomsårene, eller på videregående skole for de fleste av informantene, og informantene beskriver at arbeidet fortsatt er en kilde til stor glede.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleJobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatteeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i barnevern
dc.description.localcodeMABARN350
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus799999eng
fs.subjectcodeMABARN350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel