Show simple item record

dc.contributor.authorHjelle, Martheeng
dc.date.accessioned2014-07-11T05:35:19Z
dc.date.available2014-07-11T05:35:19Z
dc.date.issued2014-05-30eng
dc.date.submitted2014-05-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8108
dc.description.abstractOppgaven handler om den strafferettslige bedømmelse av seksuell omgang mellom ungdommer. I Norge er den seksuelle lavalder 16 år, jf. strl. § 196. I utgangspunktet betyr det at personer under 16 år ikke med straffriende virkning kan samtykke til å inngå seksuelle relasjoner med andre. Ved frivillig seksuell omgang mellom ungdommer gir imidlertid strl. §§ 195 og 196 begge fjerde ledd en skjønnsmessig adgang til straffritak når partene er "omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling". Oppgavens hovedformål er å fastlegge, og kritisk vurdere den strafferettslige bedømmelse av seksuell omgang mellom ungdom. Oppgaven inneholder altså både en rettsdogmatisk analyse av dagens rettstilstand, og en rettspolitisk drøftelse av hvordan rettstilstanden burde være. I den rettspolitiske drøftelsen vurderes det blant annet hvorvidt den seksuelle lavalder bør senkes til 15 år, og hvorvidt lovens utgangspunkt om straff, men med en skjønnsmessig adgang til straffbortfall er en god regel.en_US
dc.format.extent221486 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectStraffritakeng
dc.subjectSeksuell omgangeng
dc.subjectSeksuell lavaldereng
dc.subjectMindreårigeeng
dc.titleDen strafferettslige bedømmelse av seksuell omgang mellom ungdommer. De lege lata og de lege ferendaeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i rettsvitenskap
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record