Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSekse, Marit Gulli Kristinaeng
dc.date.accessioned2014-08-04T09:19:58Z
dc.date.available2014-08-04T09:19:58Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8236
dc.description.abstractBegrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. Teaterteoretisk har dette blant annet kommet til uttrykk i antologien Land/Scape/Theater fra 2002 redigert av Elinor Fuchs og Una Chaudhuri, i Hans-Thies Lehmanns betydningsfulle bok Postdramatisches Theater fra 1999 (med engelsk oversettelse Postdramatic Theatre i 2006) og i Knut Ove Arntzens Det marginale teater 2 fra 2010. Videre har jeg registrert en rekke samtidige scenekunstprosjekter som innehar landskap visuelt, som motiv og som dramaturgi. Eksempler på dette er Verdensteatrets Konsert for Grønland fra 2003-2005, De Utvalgtes Kunsten å bli tam fra 2011 og NONcompanys KAZAK: kazak fra 2014. Utgangspunktet for min tilnærming til landskapet i teatret kommer fra en oppsetning av Bérénice (av Jean-Baptiste Racine) i 2013 hvor jeg var dramaturgassistent. Dette var et delprosjekt på Teaterhøgskolen (KHiO) med registudenten Tormod Carlsen. Det var her diskusjonen rundt landskapet og hvordan landskapet kan forholde seg til dramaturgi oppstod. I arbeidsprosessen eksperimenterte vi med landskapet som praktisk-dramaturgisk grep hvor vi forsøkte å tilnærme oss en landskapsdramaturgi. I denne masteroppgaven ønsker jeg i nærmere forstand å undersøke landskapsmotivets dramaturgiske potensiale og videre i hvilken grad det går an å kan snakke om landskapsdramaturgi. Jeg vil utforske hvordan landskapet som begrep kan perspektiveres i konkret og metaforisk forstand i tillegg til hvordan landskapet dramaturgisk samspiller med virkemidlene i forhold til tid og rom. Dette vil jeg gjøre gjennom forskjellige måter å tilnærme meg landskapet på, gjennom analyser av utvalgte forestillinger og gjennom en diskusjon rundt landskapet som praktisk-dramaturgisk grep fra arbeidsprosessen av produksjonen Bérénice. Problemstillingen i denne oppgaven er altså om landskapet har et dramaturgisk potensiale, om det går an å snakke om en landskapsdramaturgi og hvordan den eventuelt vil se ut.en_US
dc.format.extent683099 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTeatervitenskap
dc.subjectScenekunst
dc.subjectLandskap
dc.subjectVisuell dramaturgi
dc.titleLandskapets dramaturgiske potensialeeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Teatervitenskap
dc.description.localcodeMAHF-TEAT
dc.description.localcodeTEAT350
dc.subject.nus715209eng
fs.subjectcodeTEAT350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel