Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVågan, Torgrimeng
dc.date.accessioned2014-09-03T08:02:33Z
dc.date.available2014-09-03T08:02:33Z
dc.date.issued2014-05-30eng
dc.date.submitted2014-05-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8403
dc.description.abstractI denne studien undersøker jeg mine egne opplevelser som musikkterapistudent i egenpraksis i psykisk helsevern. Ved hjelp av refleksiv og narrativ skriving er jeg ute etter å formidle og forstå mine egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner i praksis. Gjennomgang av tidligere forskning viste at det ikke er gjennomført studier som undersøker hvordan musikkterapistudenter oppleveler praksis i psykisk helsevern. Jeg håper denne studien kan bidra til at flere studenter interesserer seg for å arbeide i dette feltet. Datamaterialet ble samlet inn i løpet av egenpraksisperioden. Ved å anvende en narrativ analyse har jeg konstruert et semi-fiktivt, personlig narrativ. I narrativet formidler jeg hendelser som viser hvordan jeg opplevde utfordringer knyttet til deltagelse og rekruttering av pasienter og min opplevelse av usikkerhet. Gjennom funnene og relevant teori viser jeg at jeg forstå utfordringene knyttet til deltagelse som sammensatte og hvordan jeg kan tilnærme meg rekruttering av pasienter til musikkterapi. Jeg forstår min usikkerhet som tilknytttet utfordringene jeg opplevde og som et resultat av mine egne forventninger. Litteraturen antyder at det ikke er uvanlig for studenter å være usikre i praksis. Usikkerhet er en viktig del læring og profesjonell utvikling.en_US
dc.description.abstractIn this autoethnographic study I explore my own experiences as a music therapy student on placement in mental health care. Through reflexive and narrative writing I seek to convey and understand my own experiences and reflections. The literature review identifies that there is no studies on how music therapy students experience placement in mental health care. I believe that the current study can contribute to more students taking an interest in this field of work. The data were collected using a reflexive journal during my last, independent placement period. Using a narrative analysis I have constructed a semi- fictive, personal narrative. In the narrative I present events related to challenges concerning participation and recruitment of patients, and my experience of uncertainty and doubt. The findings and related theory contribute to my understanding of the challenges of participation as complex, and an understanding of how to approach the recruitment of patients. I understand my own experience of uncertainty as related to the challenges of participation and the unfulfillment of my own expectations. The related literature suggest that uncertainty is common among students on placement. Uncertainty is also a necessary part of learning and professional development.en_US
dc.format.extent629238 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMusikkterapieng
dc.subjectautoetnografieng
dc.subjectpraksiseng
dc.titlePraksis i Musikkterapi - En fortelling: Et autoetnografisk narrativ om en musikkterapistudent i egenpraksis i psykisk helseverneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Musikkterapi
dc.description.localcodeMAHF-MUTP
dc.description.localcodeMUTP350
dc.subject.nus715999eng
fs.subjectcodeMUTP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel