Show simple item record

dc.contributor.authorAase, Marte Brunborgeng
dc.date.accessioned2014-09-03T08:11:30Z
dc.date.available2014-09-03T08:11:30Z
dc.date.issued2014-05-28eng
dc.date.submitted2014-05-28eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8404
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt hvilke utfordringer det knytter seg til å undervise etter den samme læreboken i et klasserom med en heterogen gruppe elever. Utvalget i undersøkelsen er hentet fra en videregående skole. Datamaterialet bygger på intervjuer med fire lærere, ti elever som har oppgitt å ha et annet morsmål enn norsk, og syv elever som har oppgitt å ha norsk som morsmål. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en læreboktekst fra historiefaget i studiespesialiserende VG3, og undersøker hvilke språklige utfordringer de ulike informantgruppene ser ved både historiefaget og ved selve lærebokteksten. Studien undersøker både hva elevene og lærerne selv vurderer som vanskelig, men den tar også mål av seg å finne ut hva som faktisk er vanskelig tilgjengelig for de ulike elevgruppene. Resultatene viser at lærerne bruker den samme læreboken til alle elever. Lærene ser flere utfordringer knyttet til lærebokteksten. De mener blant annet at språket er for abstrakt, informasjonstettheten er for stor, innholdet er komprimert og tekstene er begrepstunge. På spørsmål om lærerne mener at minoritetsspråklige elever har større utfordringer knyttet til språket i læreboken, mener lærerne at det er mer relevant å skille mellom faglig sterke og faglig svake elever enn mellom minoritetsspråklige elever og majoritetsspråklige elever. Resultatene i denne studien ut i fra elevintervjuene viser derimot at de minoritetsspråklige elevene har større utfordringer knyttet til språket i lærebokteksten enn de majoritetsspråklige elevene, når det gjelder forståelsen av innholdet.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis I examine challenges connected to the use of one textbook in a group of linguistically heterogeneous students. The informants that this work is based on are all from the same high school; the research data consist of four teacher interviews, interviews made with ten students with another first language than Norwegian, and seven students with Norwegian as their first language. This study is based on an extract from a textbook used in teaching history in VG3 general study, and focuses on the linguistic challenges that the different informant groups may experience in reading the specific extract, as well as in the history subject in general. This study analyzes what both teachers and students regard as difficult when reading textbook for academic purposes, and a main purpose is to target what difficulties the various groups of informants find particularly challenging in the text. The findings of this study show that the teachers use the same textbook for every one of their students. They also experience several challenges in relation to the text extract; the language is too abstract, there is a large density of information, the content is too compressed, and the use of advanced vocabulary in the text is problematic. As to the question of whether or not is reasonable to think that second language learners of Norwegian experience greater difficulties with the language used in the textbook, the teachers claim that it is more relevant to distinguish between strong and weak learners rather than first language users- and second language users. However, the findings of this study document that second language learners do have greater difficulties in comprehending the content in the textbooks.en_US
dc.format.extent3212991 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectfagtekstereng
dc.subjectminoritetsspråkeng
dc.subjectdidaktikkeng
dc.subjectheterogent klasseromeng
dc.subjectLærebøkereng
dc.title"Læreren og læreboken er de viktigste hjelpemidlene vi har" -En undersøkelse av hvilke utfordringer det knytter seg til å undervise etter den samme læreboken i et klasserom med en heterogen gruppe elevereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record