• Mellom barken og veden. Estisk språkpolitikk etter sjølvstendet. 

      Kjørstad, Audun (Master thesis, 2014-09-17)
      Inst i Austersjøen, der Bottenvika møter Finskebukta, ligg Estland. Opp gjennom hundreåra har landet vorte hærteke av både danskar, svenskar, tyskarar og russarar, og det var fyrst i 1918, etter at det russiske imperiet ...