• Representing the “Other”: Imposing and resisting definitions 

      Ones, Marie Benedicte (Master thesis, 2018-10-03)
      “Fremmedgjøring” (“othering”) er et resultat av fordommer, stereotyper og essensialisme, og betyr at man reduserer det “fremmede” til et objekt ved å bare fokusere på enkelte karakteristikker av en kultur (Dahl 2013: 70). ...