• Japanske låneord i norsk 

      Solvang, Harry (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne artikkelen tar for seg forekomsten av japanske låneord i norsk. For å belyse problemstillingen er tre analoge ordbøker over låneord og fremmedord i norsk, fra ett og samme forlag, benyttet ved tre ulike tidspunkt ...