• Natur og menneske i et språklig klimaperspektiv 

      Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Gjesdal, Anje Müller (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Med utgangspunkt i et klimaperspektiv undersøker vi i denne artikkelen hvordan nordmenn uttrykker sine meninger om og sitt forhold til den fysiske naturen. Med et materiale i hovedsak hentet fra representative spørreundersøkelser, ...