• Autentisk Eksistens 

      Bjørnstad, Bendik (Master thesis, 2019-10-22)
      I denne teksten presenterer jeg forskningen min på Autentisk Eksistens. Jeg argumenter for at autentisk væren ikke innebærer former for selv-aktualisering sett i moderne selv-hjelp litteratur. Istedenfor viser jeg hvordan ...