• Hvilken rolle spiller opphavsretten i norsk teater? 

      Østrådal, Tale Mathilde Haukbjørk (Master thesis, 2021-06-02)
      Hvordan kan norske teater- og scenekunstnere forholde seg til åndsverkloven? Opphavsrett og åndsverk er ikke et særlig omdiskutert tema i det norske scenekunstfeltet. Loven virker kompleks og vanskelig, og er ordlagt på ...