• Fem gutter på yrkesfag. "Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg." 

      Haugen, Siri Vaaje (Master thesis, 2016-05-18)
      Hovedmålet med oppgaven er å undersøke holdningene fem gutter på yrkesfag har til seg selv som lesere. For å nå dette målet er det interessant å se hva de har lest tidligere, både på fritiden og på skolen, hva de leser nå, ...