• Syntaktisk fraselenking 

      Unhammer, Kevin Brubeck (Master thesis, 2010-11-21)
      Denne oppgåva presenterer ein kunnskapsbasert metode for automatisk frasesamanstilling, kor formålet er å annotere ein fleirspråkleg trebank for lingvistiske studium. Dei fleste frasesamanstillingsmetodane nyttar N-gramtabellar ...