• Syntaktiske og morfologiske trekk i innlærerspråk 

      Olsen, Anastasia Vladimirovna (Master thesis, 2023-05-15)
      Denne masteroppgaven er skrevet innenfor fagfeltet norsk som andrespråk. Den undersøker syntaktiske og morfologiske trekk i innlærerspråk basert på et longitudinelt datasett. Datasett består av 44 tekster skrevet over en ...