• K*(892)\(^0\) and \(\Phi\)(1020) production in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{NN}}\) = 2.76 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2015-02)
   The yields of the K*(892)\)^0\) and \(\Phi\)(1020) resonances are measured in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{NN}}\) = 2.76 TeV through their hadronic decays using the ALICE detector. The measurements are performed in ...
  • K-Core Decomposition with CUDA 

   Morken, Ole Magnus Mæland (Master thesis, 2020-12-18)
  • K-packing and K-domination on tree graphs 

   Mjelde, Morten (Master thesis, 2004)
  • K<sup>∗</sup>(892) meson production in inelastic p+p interactions at 158 GeV/c beam momentum measured by NA61/SHINEat the CERN SPS 

   Aduszkiewicz, A.; Andronov, E.V.; Antićić, T.; Babkin, V.; Baszczyk, M.; Bhosale, S.; Blondel, A.; Bogomilov, M.; Brandin, A.; Bravar, A.; Bryliński, W.; Brzychczyk, J.; Buryakov, M.; Busygina, O.; Bzdak, A.; Cherif, H.; Ćirković, M.; Csanad, M.; Cybowska, J.; Czopowicz, T.; Damyanova, A.; Davis, N.; Deliyergiyev, M.; Deveaux, M.; Dmitriev, A.; Dominik, W.; Dorosz, P.; Dumarchez, J.; Engel, R.; Feofilov, G.A.; Fields, L.; Fodor, Z.; Garibov, A.; Gaździcki, M.; Golosov, O.; Golovatyuk, V.; Golubeva, M.; Grebieszkow, K.; Guber, F.; Haesler, A.; Igolkin, S.N.; Ilieva, S.; Ivashkin, A.; Johnson, S.R.; Kadija, K.; Kaptur, E.; Kargin, N.; Kashirin, E.; Kiełbowicz, M.; Kireyeu, V.A.; Klochkov, V.; Kolesnikov, V.I.; Kolev, D.; Korzenev, A.; Kovalenko, V.N.; Kowalski, S.; Koziel, M.; Krasnoperov, A.; Kucewicz, W.; Kuich, M.; Kurepin, A.; Larsen, D.; László, A.; Lazareva, T.V.; Lewicki, M.; Łojek, K.; Łysakowski, B.; Lyubushkin, V.V.; Maćkowiak-Pawłowska, M.; Majka, Z.; Maksiak, B.; Malakhov, A.I.; Manić, D.; Marcinek, A.; Marino, A.D.; Marton, K.; Mathes, H.-J.; Matulewicz, T.; Matveev, Victor; Melkumov, G.L.; Merzlaya, A.O.; Messerly, B.; Mik, L.; Morozov, S.; Mrówczyński, S.; Nagai, Y.; Naskręt, M.; Ozvenchuk, V.; Paolone, V.; Petukhov, O.; Płaneta, R.; Podlaski, P.; Popov, B.A.; Porfy, B.; Posiadała-Zezula, M.; Prokhorova, D.S.; Pszczel, D.; Puławski, S.; Puzović, J.; Ravonel, M.; Renfordt, R.; Richter-Wąs, E.; Røhrich, Dieter; Rondio, E.; Roth, M.; Rumberger, B.T.; Rumyantsev, M.; Rustamov, A.; Rybczynski, M.; Rybicki, A.; Sadovsky, A.; Schmidt, K.; Selyuzhenkov, I.; Seryakov, A. Yu.; Seyboth, P.; Słodkowski, M.; Staszel, P.; Stefanek, G.; Stepaniak, J.; Strikhanov, M.; Ströbele, H.; Šuša, T.; Taranenko, A.; Tefelska, A.; Tefelski, D.; Tereshchenko, V.; Toia, A.; Tsenov, R.; Turko, Ludwik; Ulrich, R.; Unger, M.; Valiev, F.F.; Veberič, D.; Vechernin, V.V.; Wickremasinghe, A.; Włodarczyk, Z.; Wyszyński, O.; Zimmerman, E.D.; Zwaska, R. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The measurement of K∗(892)0 resonance production via its K+π− decay mode in inelastic p+p collisions at beam momentum 158 Ge V /c (sNN−−−−√=17.3 Ge V ) is presented. The data were recorded by the NA61/SHINE hadron ...
  • K\(^{*}(892)^{0}\) and \(\phi(1020)\) meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_\mathrm{NN}}\) = 2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017-06)
   The production of K\).{*}(892)^{0}\) and \(\phi(1020)\) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at \(\sqrt{s_\mathrm{NN}} =\) 2.76 TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated ...
  • Kadmium i strandkrabbe (Carcinus maenas) - sammenlikning mellom Nord- og Sør-Norge, samt prøvetaking i en kadmiumpåvirket fjord 

   Knutsen, Heidi (Master thesis, 2017-04-28)
   I taskekrabbe (Cancer pagurus) langs norskekysten er det målt høye konsentrasjoner av miljøgiften kadmium, med betydelig høyere nivåer i Nord- sammenliknet med Sør-Norge. Den klare nord-sør gradienten i taskekrabbens ...
  • Kadmium i taskekrabben (Cancer pagurus) relatert til størrelse og biologi: En sammenligning av krabber fra Nord- og Sør-Norge 

   Lindborg, Ingvild (Master thesis, 2017-04-28)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en populær sjømat-art som fiskes både kommersielt og av fritidsfiskere. I 2009 ble det funnet kadmiumverdier i klokjøtt over grenseverdi hos krabbe fra Nord-Norge. Dette satte i gang en ...
  • Kadmium, uorganisk arsen og jod i dyrket og viltvoksende butare (Alaria esculenta) og sukkertare (Saccharina latissima) 

   Kleppe, Malin (Master thesis, 2017-09-21)
   Dyrking av tare er en ny kystnæring i Norge. Ettersom etterspørsel øker, øker også behovet for mer utfyllende og grunnleggende informasjon om hva tare inneholder. I denne oppgaven fokuseres det på to brunalger Alaria ...
  • Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal 

   Sæbø, Mari (Master thesis, 2019-03-05)
   Tafjord er ei lita bygd inst i Tafjorden på Sunnmøre, som ligg i eit område med høg skredaktivitet og skredfare. Tre fjellparti i nærleiken av Tafjord vert i dag overvaka dagleg grunna fare for katastrofale fjellskred, og ...
  • Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk 

   Kolnes, Marianne Thorsnæs (Master thesis, 2009-11-25)
   I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.
  • Kan biologikunnskap bidra til økt forståelse av komplekse geologiske systemer? 

   Jensen, Marthe Thomine (Master thesis, 2023-06-08)
   Jordsystemet i geologi består av fem delsystemer: geosfæren, atmosfæren, hydrosfæren, kryosfæren, og biosfæren. Til tross for dette blir sistnevnte underkommunisert gjennom geofag-undervisning på vgs-nivå. Jordsystemet ...
  • Kanamycin resistens i det naturlige miljø i Sør-vest Norge; naturlig forekomst av aminoglykosid fosfotransferase (3) benyttet som markører i genmodifiserte organismer (GMO) 

   Halvorsen, Susanne Vestvik (Master thesis, 2014-04-11)
   Sammendrag Genmodifiserte organismer er vidt utbredt blant verdens ledende matprodusenter. Bruk av markørgener som koder for antibiotikaresistens er vidt utbredt, særlig bruk av aph(3)-II /(npt-II). Det er bred enighet om ...
  • Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{\rm{NN}}}\) = 2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, G.; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017-12-21)
   We present the results of three-dimensional femtoscopic analyses for charged and neutral kaons recorded by ALICE in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{\rm{NN}}}\) = 2.76 TeV. Femtoscopy is used to measure the space-time ...
  • Kaon–proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb–Pb collisions at the LHC 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, D.; Adler, Alexander; Adolfsson, Jonatan; Aglieri Rinella, Rinella; Agnello, M.; Agrawal, N.; Ahammed, Z.; Ahmad, S.; Ahn, S.U.; Ahuja, I.; Akbar, Z.; Akindinov, A.; Al-Turany, M.; Alam, S.N.; Aleksandrov, D.; Alessandro, B.; Alfanda, H.M.; Alfaro Molina, Molina; Ali, B.; Ali, Y.; Alici, A.; Alizadehvandchali, N.; Alkin, A.; Alme, Johan; Alt, T.; Altenkaemper, Lucas; Altsybeev, I.; Anaam, M.N.; Andrei, C.; Andreou, D.; Andronic, A.; Angeletti, M.; Anguelov, V.; Antinori, F.; Antonioli, P.; Anuj, C.; Apadula, N.; Aphecetche, L.; Appelshäuser, H.; Arcelli, S.; Arnaldi, R.; Arsene, Ionut Cristian; Arslandok, M.; Augustinus, A.; Averbeck, R.; Aziz, S.; Azmi, M.D.; Badalà, A.; Baek, Y.W.; Bai, X.; Bailhache, R; Bailung, Y.; Bala, R.; Balbino, A.; Baldisseri, A.; Balis, B.; Ball, M.; Banerjee, D.; Barbera, R.; Barioglio, L.; Barlou, M.; Barnaföldi, G.G.; Barnby, L.S.; Barret, V.; Bartels, C.; Barth, K.; Bartsch, E.; Baruffaldi, F.; Bastid, N.; Basu, S.; Batigne, G.; Batyunya, B.; Bauri, D.; Bazo Alba, Alba; Bearden, I.G.; Beattie, C.; Belikov, I.; Bell Hechavarria, Hechavarria; Bellini, F.; Bellwied, R.; Belokurova, S.; Belyaev, V.; Bencedi, G.; Beole, S.; Bercuci, A.; Berdnikov, Y.; Berdnikova, A.; Berenyi, D.; Bergmann, L.; Besoiu, M.G.; Betev, L.; Bhaduri, P.P.; Bhasin, A.; Bhat, I.R.; Bhat, M.A.; Bhattacharjee, B.; Bhattacharya, P.; Bianchi, L.; Bianchi, N.; Bielčík, J.; Bielčíková, J.; Biernat, J.; Bilandzic, A.; Biro, G.; Biswas, S.; Blair, J.T.; Blau, D.; Blidaru, M.B.; Blume, C.; Boca, G.; Bock, F.; Bogdanov, A.; Boi, S.; Bok, J.; Boldizsár, L.; Bolozdynya, A.; Bombara, M.; Bond, P.M.; Bonomi, G.; Borel, H.; Borissov, A.; Bossi, H.; Botta, E.; Bratrud, L.; Braun-Munzinger, P.; Bregant, M.; Broz, M.; Bruno, G.E.; Buckland, M.D.; Budnikov, D.; Buesching, H.; Bufalino, S.; Bugnon, O.; Buhler, P.; Buthelezi, Z.; Butt, J.B.; Bysiak, S.A.; Caffarri, D.; Cai, M.; Caines, H.; Caliva, A.; Calvo Villar, Villar; Camacho, J.M.M.; Camacho, R.S.; Camerini, P.; Canedo, F.D.M.; Carnesecchi, F.; Caron, R.; Castillo Castellanos, Castellanos; Casula, E.A.R.; Catalano, F.; Ceballos Sanchez, Sanchez; Chakraborty, P.; Chandra, S.; Chapeland, S.; Chartier, M.; Chattopadhyay, S.; Chauvin, A.; Chavez, T.G.; Cheshkov, C.; Cheynis, B.; Chibante Barroso, Barroso; Chinellato, D.D.; Cho, S.; Chochula, P.; Christakoglou, P.; Christensen, C.H.; Christiansen, P.; Chujo, T.; Cicalo, C.; Cifarelli, L.; Cindolo, F.; Ciupek, M.R.; Clai, G.; Cleymans, J.; Colamaria, F.; Colburn, J.S.; Colella, D.; Collu, A.; Colocci, M.; Concas, M.; Conesa Balbastre, Balbastre; Conesa del Valle, del; Contin, G.; Contreras, J.G.; Coquet, M.L.; Cormier, T.M.; Cortese, P.; Cosentino, M.R.; Costa, F.; Costanza, S.; Crochet, P.; Cuautle, E.; Cui, P.; Cunqueiro, L.; Dainese, A.; Damas, F.P.A.; Danisch, M.C.; Danu, A.; Das, I.; Das, P.; Das, S.; Dash, S.; De, S.; De Caro, Caro; de Cataldo, Cataldo; De Cilladi, Cilladi; de Cuveland, Cuveland; De Falco, Falco; De Gruttola, D.; De Marco, Marco; De Martin, Martin; De Pasquale, Pasquale; Deb, S.; Degenhardt, H.F.; Deja, K.R.; Dello Stritto, Stritto; Delsanto, S.; Deng, W.; Dhankher, P.; Di Bari, Bari; Di Mauro, Mauro; Diaz, R.A.; Dietel, T.; Ding, Y.; Divià, R.; Dixit, D.U.; Djuvsland, Øystein; Dmitrieva, U.; Do, J.; Dobrin, A.; Dönigus, B.; Dordic, Olja; Dubey, A.K.; Dubla, A.; Dudi, S.; Dukhishyam, M.; Dupieux, P.; Dzalaiova, N.; Eder, T.M.; Ehlers, R.J.; Eikeland, Viljar Nilsen; Elia, D.; Erazmus, B.; Ercolessi, F.; Erhardt, F.; Erokhin, A.; Ersdal, Magnus Rentsch; Espagnon, B.; Eulisse, G.; Evans, D.; Evdokimov, S.; Fabbietti, L.; Faggin, M.; Faivre, J.; Fan, F.; Fantoni, A.; Fasel, M.; Fecchio, P.; Feliciello, A.; Feofilov, G.; Fernández Téllez, Tellez; Ferrero, A.; Ferretti, A.; Feuillard, V.J.G.; Figiel, J.; Filchagin, S.; Finogeev, D.; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Fiorenza, G.; Flor, F.; Flores, A.N.; Foertsch, S.; Foka, P.; Fokin, S.; Fragiacomo, E.; Frajna, E.; Fuchs, U.; Funicello, N.; Furget, C.; Furs, A.; Gaardhøje, J.J.; Gagliardi, M.; Gago, A.M.; Gal, A.; Galvan, C.D.; Ganoti, P.; Garabatos, C.; Garcia, J.R.A.; Garcia-Solis, E.; Garg, K.; Gargiulo, C.; Garibli, A.; Garner, K.; Gasik, P.; Gauger, E.F.; Gautam, A.; Gay Ducati, Ducati; Germain, M.; Ghosh, J.; Ghosh, P.; Ghosh, S.K.; Giacalone, M.; Gianotti, P.; Giubellino, P.; Giubilato, P.; Glaenzer, A.M.C.; Glässel, P.; Goh, D.J.Q.; Gonzalez, V.; González-Trueba, L.H.; Gorbunov, Sergey; Gorgon, M.; Görlich, L.; Gotovac, S.; Grabski, V.; Graczykowski, L.K.; Greiner, L.; Grelli, A.; Grigoras, C.; Grigoriev, V.; Grigoryan, A.; Grigoryan, S.; Grøttvik, Ola Slettevoll; Grosa, F.; Grosse-Oetringhaus, J.F.; Grosso, R.; Guardiano, G.G.; Guernane, R.; Guilbaud, M.; Gulbrandsen, K.; Gunji, Taku; Gupta, A.; Gupta, R.; Guzman, I.B.; Guzman, S.P.; Gyulai, L.; Habib, M.K.; Hadjidakis, C.; Halimoglu, G.; Hamagaki, H.; Hamar, G.; Hamid, M.; Hannigan, R.; Haque, M.R.; Harlenderova, A.; Harris, J.W.; Harton, A.; Hasenbichler, J.A.; Hassan, H.; Hatzifotiadou, D.; Hauer, P.; Havener, L.B.; Hayashi, S.; Heckel, S.T.; Hellbär, E.; Helstrup, Håvard; Herman, T.; Hernandez, E.G.; Herrera Corral, Corral; Herrmann, F.; Hetland, K.F.; Hillemanns, H.; Hills, C.; Hippolyte, B.; Hofman, B.; Hohlweger, B.; Honermann, J.; Hong, G.H.; Horak, D.; Hornung, S.; Horzyk, A.; Hosokawa, R.; Hristov, P.; Huang, C.; Hughes, C.; Huhn, P.; Humanic, T.J.; Hushnud, H.; Husova, L.A.; Hutson, A.; Hutter, D.; Iddon, J.P.; Ilkaev, R.; Ilyas, H.; Inaba, M.; Innocenti, G.M.; Ippolitov, M.; Isakov, A.; Islam, M.S.; Ivanov, M.; Ivanov, V.; Izucheev, V.; Jablonski, M.; Jacak, B.; Jacazio, N.; Jacobs, P.M.; Jadlovska, S.; Jadlovsky, J.; Jaelani, S.; Jahnke, C.; Jakubowska, M.J.; Janik, M.A.; Janson, T.; Jercic, M.; Jevons, O.; Jonas, F.; Jones, P.G.; Jowett, J.M.; Jung, J.; Jung, M.; Junique, A.; Jusko, A.; Kaewjai, J.; Kalinak, P.; Kalweit, A.; Kaplin, V.; Kar, S.; Karasu Uysal, Uysal; Karatovic, D.; Karavichev, O.; Karavicheva, T.; Karczmarczyk, P.; Karpechev, E.; Kazantsev, A.; Kebschull, U.; Keidel, Ralf; Keijdener, D.L.D.; Keil, M.; Ketzer, B.; Khabanova, Z.; Khan, A.M.; Khan, S.; Khanzadeev, A.; Kharlov, Y.; Khatun, A.; Khuntia, A.; Kileng, Bjarte; Kim, B.; Kim, D.; Kim, D.J.; Kim, E.J.; Kim, J.; Kim, J.S.; Kim, M.; Kim, S.; Kim, T.; Kirsch, S.; Kisel, I.; Kiselev, S.; Kisiel, A.; Kitowski, J.P.; Klay, J.L.; Klein, J.; Klein, S.; Klein-Bösing, C.; Kleiner, M.; Klemenz, T.; Kluge, A.; Knospe, A.G.; Kobdaj, C.; Köhler, M.K.; Kollegger, T.; Kondratyev, A.; Kondratyeva, N.; Kondratyuk, E.; Konig, J.; Konigstorfer, S.A.; Konopka, P.J.; Kornakov, G.; Koryciak, S.D.; Koska, L.; Kotliarov, A.; Kovalenko, O.; Kovalenko, V.; Kowalski, M.; Králik, I.; Kravčáková, A.; Kreis, L.; Krivda, M.; Krizek, F.; Krizkova Gajdosova, Gajdosova; Kroesen, M.; Krüger, M.; Kryshen, E.; Krzewicki, M.; Kučera, V.; Kuhn, C.; Kuijer, P.G.; Kumaoka, T.; Kumar, D.; Kumar, L.; Kumar, N.; Kundu, S.; Kurashvili, P.; Kurepin, A.; Kurepin, A.B.; Kuryakin, A.; Kushpil, S.; Kvapil, J.; Kweon, M.J.; Kwon, J.Y.; Kwon, Y.; La Pointe, Pointe; La Rocca, Rocca; Lai, Y.S.; Lakrathok, A.; Lamanna, M.; Langøy, Rune; Lapidus, K.; Larionov, P.; Laudi, E.; Lautner, L.; Lavicka, R.; Lazareva, T.; Lea, R.; Lee, J.; Lehrbach, J.; Lemmon, R.C.; León Monzón, Monzon; Lesser, E.D.; Lettrich, M.; Lévai, P.; Li, X.; Li, X.L.; Lien, Jørgen André; Lietava, R.; Lim, B.; Lim, S.H.; Lindenstruth, V.; Lindner, A.; Lippmann, C.; Liu, A.; Liu, J.; Lofnes, Ingrid Mckibben; Loginov, V.; Loizides, C.; Loncar, P.; Lopez, J.A.; Lopez, X.; López Torres, Torres; Luhder, J.R.; Lunardon, M.; Luparello, G.; Ma, Y.G.; Maevskaya, A.; Mager, M.; Mahmoud, T.; Maire, A.; Malaev, M.; Malik, Qasim Waheed; Malinina, L.; Mal'Kevich, D.; Mallick, N.; Malzacher, P.; Mandaglio, G.; Manko, V.; Manso, F.; Manzari, V.; Mao, Y.; Mareš, J.; Margagliotti, G.V.; Margotti, A.; Marín, A.; Markert, C.; Marquard, M.; Martin, N.A.; Martinengo, P.; Martinez, J.L.; Martínez, M.I.; Martínez García, Garcia; Masciocchi, S.; Masera, M.; Masoni, A.; Massacrier, L.; Mastroserio, A.; Mathis, A.M.; Matonoha, O.; Matuoka, P.F.T.; Matyja, A.; Mayer, C.; Mazuecos, A.L.; Mazzaschi, F.; Mazzilli, M.; Mazzoni, MA; Mdhluli, J.E.; Mechler, A.F.; Meddi, F.; Melikyan, Y.; Menchaca-Rocha, A.; Meninno, E.; Menon, A.S.; Meres, M.; Mhlanga, S.; Miake, Y.; Micheletti, L.; Migliorin, L.C.; Mihaylov, D.L.; Mikhaylov, K.; Mishra, A.N.; Miśkowiec, D.; Modak, A.; Mohanty, A.P.; Mohanty, B.; Mohisin Khan, Khan; Moravcova, Z.; Mordasini, C.; Moreira De Godoy, De; Moreno, L.A.P.; Morozov, I.; Morsch, A.; Mrnjavac, T.; Muccifora, V.; Mudnic, E.; Mühlheim, D.; Muhuri, S.; Mulligan, J.D.; Mulliri, A.; Munhoz, M.G.; Munzer, R.H.; Murakami, H.; Murray, S.; Musa, L.; Musinsky, J.; Myers, C.J.; Myrcha, J.W.; Naik, B.; Nair, R.; Nandi, B.K.; Nania, R.; Nappi, E.; Naru, M.U.; Nassirpour, A.F.; Nath, A.; Nattrass, C.; Neagu, Alexandra; Nellen, L.; Nesbo, S.V.; Neskovic, G.; Nesterov, D.; Nielsen, B.S.; Nikolaev, S.; Nikulin, S.; Nikulin, V.; Noferini, F.; Noh, S.; Nomokonov, P.; Norman, J.; Novitzky, N.; Nowakowski, P.; Nyanin, A.; Nystrand, Joakim Ingemar; Ogino, M.; Ohlson, A.; Okorokov, V.A.; Oleniacz, J.; Oliveira Da Silva, Da; Oliver, M.H.; Onnerstad, A.; Oppedisano, C.; Ortiz Velasquez, Velasquez; Osako, T.; Oskarsson, A.; Otwinowski, J.; Oyama, K.; Pachmayer, Y.; Padhan, S.; Pagano, Davide; Paić, G.; Palasciano, A.; Pan, J.; Panebianco, S.; Pareek, P.; Park, J.; Parkkila, J.E.; Pathak, S.P.; Patra, R.N.; Paul, B.; Pazzini, J.; Pei, H.; Peitzmann, T.; Peng, X.; Pereira, L.G.; Pereira Da Costa, Da; Peresunko, D.; Perez, G.M.; Perrin, S.; Pestov, Y.; Petráček, V.; Petrovici, M.; Pezzi, R.P.; Piano, S.; Pikna, M.; Pillot, P.; Pinazza, O.; Pinsky, L.; Pinto, C.; Pisano, S.; Płoskoń, M.; Planinic, M.; Pliquett, F.; Poghosyan, M.G.; Polichtchouk, B.; Politano, S.; Poljak, N.; Pop, A.; Porteboeuf-Houssais, S.; Porter, J.; Pozdniakov, V.; Prasad, S.K.; Preghenella, R.; Prino, F.; Pruneau, C.A.; Pshenichnov, I.; Puccio, M.; Qiu, S.; Quaglia, L.; Quishpe, R.E.; Ragoni, S.; Rakotozafindrabe, A.; Ramello, L.; Rami, F.; Ramirez, S.A.R.; Ramos, A.G.T.; Rancien, T.A.; Raniwala, R.; Raniwala, S.; Räsänen, S.S.; Rath, R.; Ravasenga, I.; Read, K.F.; Redelbach, A.R.; Redlich, K.; Rehman, Attiq Ur; Reichelt, P.; Reidt, F.; Reme-ness, H.A.; Renfordt, R.; Rescakova, Z.; Reygers, K.; Riabov, A.; Riabov, V.; Richert, T.; Richter, Matthias; Riegler, W.; Riggi, F.; Ristea, C.; Rode, S.P.; Rodríguez Cahuantzi, Cahuantzi; Røed, Ketil; Rogalev, R.; Rogochaya, E.; Rogoschinski, T.S.; Rohr, D.; Röhrich, Dieter; Rojas, P.F.; Rokita, P.S.; Ronchetti, F.; Rosano, A.; Rosas, E.D.; Rossi, A.; Rotondi, A.; Roy, A.; Roy, P.; Roy, S.; Rubini, N.; Rueda, O.V.; Rui, R.; Rumyantsev, B.; Russek, P.G.; Rustamov, A.; Ryabinkin, E.; Ryabov, YF; Rybicki, A.; Rytkonen, H.; Rzesa, W.; Saarimaki, O.A.M.; Sadek, R.; Sadovsky, S.; Sætre, Jon-Are; Šafařík, K.; Saha, S.K.; Saha, S.; Sahoo, B.; Sahoo, P.; Sahoo, R.; Sahoo, S.; Sahu, D.; Sahu, P.K.; Saini, J.; Sakai, S.; Sambyal, S.; Samsonov, V.; Sarkar, D.; Sarkar, N.; Sarma, P.; Sarti, V.M.; Sas, M.H.P.; Schambach, J.; Scheid, H.S.; Schiaua, C.; Schicker, R.; Schmah, A.; Schmidt, C.; Schmidt, H.R.; Schmidt, M.O.; Schmidt, M.; Schmidt, N.V.; Schmier, A.R.; Schotter, R.; Schukraft, J.; Schutz, Y.; Schwarz, K.; Schweda, K.; Scioli, G.; Scomparin, E.; Seger, J.E.; Sekiguchi, Y.; Sekihata, D.; Selyuzhenkov, I.; Senyukov, S.; Seo, J.J.; Serebryakov, D.; Šerkšnytė, L.; Sevcenco, A.; Shaba, T.J.; Shabanov, A.; Shabetai, A.; Shahoyan, R.; Shaikh, W.; Shangaraev, A.; Sharma, A.; Sharma, H.; Sharma, M.; Sharma, N.; Sharma, S.; Sheibani, O.; Shigaki, K.; Shimomura, M.; Shirinkin, S.; Shou, Q.; Sibiriak, Y.; Siddhanta, S.; Siemiarczuk, T.; Silva, T.F.; Silvermyr, D.; Simonetti, G.; Singh, B.; Singh, R.; Singh, V.K.; Singhal, V.; Sinha, T.; Sitar, B.; Sitta, M.; Skaali, Toralf Bernhard; Skorodumovs, G.; Slupecki, M.; Smirnov, N.; Snellings, R.J.M.; Soncco, C.; Song, J.; Songmoolnak, A.; Soramel, F.; Sorensen, S.; Sputowska, I.; Stachel, J.; Stan, I.; Steffanic, P.J.; Stiefelmaier, S.F.; Stocco, D.; Storehaug, Ida Torkjellsdatter; Storetvedt, M.M.; Stylianidis, C.P.; Suaide, A.A.P.; Sugitate, T.; Suire, C.; Suljic, M.; Sultanov, R.; Šumbera, M.; Sumberia, V.; Sumowidagdo, S.; Swain, S.; Szabo, A.; Szarka, I.; Tabassam, U.; Taghavi, S.F.; Taillepied, G.; Takahashi, J.; Tambave, Ganesh Jagannath; Tang, S.; Tang, Z.; Tarhini, M.; Tarzila, M.G.; Tauro, A.; Tejeda Muñoz, Munoz; Telesca, A.; Terlizzi, L.; Terrevoli, C.; Tersimonov, G.; Thakur, S.; Thomas, D.; Tieulent, R.; Tikhonov, A.; Timmins, A.R.; Tkacik, M.; Toia, A.; Topilskaya, N.; Toppi, M.; Torales-Acosta, F.; Tork, T.; Torres, R.C.; Torres, S.R.; Trifiró, A.; Tripathy, S.; Tripathy, T.; Trogolo, S.; Trombetta, G.; Trubnikov, V.; Trzaska, W.H.; Trzcinski, T.P.; Trzeciak, B.A.; Tumkin, A.; Turrisi, R.; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Uras, A.; Urioni, M.; Usai, G.L.; Vala, M.; Valle, N.; Vallero, S.; van der Kolk, der; van Doremalen, Doremalen; van Leeuwen, Leeuwen; Vande Vyvre, Vyvre; Varga, D.; Varga, Z.; Varga-Kofarago, M.; Vargas, A.; Vasileiou, M.; Vasiliev, A.; Vázquez Doce, Doce; Vechernin, V.; Vercellin, E.; Vergara Limón, Limon; Vermunt, L.; Vértesi, R.; Verweij, M.; Vickovic, L.; Vilakazi, Z.; Villalobos Baillie, Baillie; Vino, G.; Vinogradov, A.; Virgili, T.; Vislavicius, V.; Vodopyanov, A.; Volkel, B.; Völkl, M.A.; Voloshin, K.; Voloshin, S.A.; Volpe, G.; von Haller, Haller; Vorobyev, I.; Voscek, D.; Vozniuk, N.; Vrláková, J.; Wagner, Boris; Wang, C.; Wang, D.; Weber, M.; Weelden, R.J.G.V.; Wegrzynek, A.; Wenzel, S.C.; Wessels, J.P.; Wiechula, J.; Wikne, Jon Christopher; Wilk, G.; Wilkinson, J.; Willems, G.A.; Windelband, B.; Winn, M.; Witt, W.E.; Wright, J.R.; Wu, W.; Wu, Y.; Xu, R.; Yalcin, S.; Yamaguchi, Y.; Yamakawa, K.; Yang, Shiming; Yano, S.; Yin, Z.; Yokoyama, H.; Yoo, I.-K.; Yoon, J.H.; Yuan, Shiming; Yuncu, A.; Zaccolo, V.; Zaman, A.; Zampolli, C.; Zanoli, H.J.C.; Zardoshti, N.; Zarochentsev, A.; Závada, P.; Zaviyalov, N.; Zbroszczyk, H.; Zhalov, M.; Zhang, S.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Zherebchevskii, V.; Zhi, Y.; Zhou, D.; Zhou, Y.; Zhu, J.; Zhu, Y.; Zichichi, A.; Zinovjev, G.; Zurlo, N. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In quantum scattering processes between two particles, aspects characterizing the strong and Coulomb forces can be observed in kinematic distributions of the particle pairs. The sensitivity to the interaction potential ...
  • Karakterisering av et astacin i lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og dets rolle i vert-parasitt interaksjonen mellom lakselus og atlantisk laks (Salmo salar) 

   Flesland, Linn (Master thesis, 2022-06-01)
   Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en marin ektoparasitt som infiserer oppdrettsfisk og ville laksefisk bestander. Denne parasitten utgjør et av de viktigste problemene i oppdrettsnæringen. Den gir store utfordringer ...
  • Karakterisering av et pIgR-liknende gen i berggylt (Labrus bergylta) 

   Liepa, Elina (Master thesis, 2021-05-15)
  • Karakterisering av proteiner fra Prymnesium kappa virus (PkV RF01) - et potensial for bioprospektering 

   Lervåg, Ida Marie (Master thesis, 2019-06-21)
   Prymnesium kappa virus (PkV RF01) ble først isolert i Raunefjorden i tidsrommet 2009-2011 og er det største algeviruset så langt isolert (kapsid størrelse 310 nm). Viruset kan lysere flere stammer av Haptolina ericina og ...
  • Karakterisering av silika nanopartikler for økt oljeutvinning 

   Pettersen, Birgitte (Master thesis, 2014-09-01)
   Anvendelsen av silika nanopartikler for EOR-formål krever stabile dispersjoner ved typiske reservoarforhold. Optimale silikadispersjoner vil være stabile over lengre tid ved nøytrale pH- verdier og høye elektrolyttkonsentrasjoner. ...
  • Karakterisering av strømning gjennom en forkastning med fault facies- og standardmodell ved bruk av reservoarsimulator 

   Carstensen, Carl-Martin (Master thesis, 2011-11-21)
   Forkastninger har en betydelig innvirkning på strømninger i et reservoar. Hittil har forkastninger blitt modellert som en flate eller et plan i vanlige reservoarsimulatorer, men studier har vist at forkastninger ofte må ...