• Magnetic Reconnection and Heavy Ions 

      Kolstø, Håkon Midthun (Doctoral thesis, 2022-09-28)
      Majoriteten av materien i det observerbare universet eksisterer i form av en plasma. Plasmaet er karakteriseres av en samling ladede partikler som oppfyller visse elektrodynamiske egenskaper hvor den typiske potensielle ...