• Simulering og analys av 3-fase strømningseksperimenter 

      Schille, Arne Kristian (Master thesis, 2009-06-12)
      Formålet med denne oppgaven var å analysere og simulere strømningseksperimenter med 2 og 3 faser. Størsteparten av oppgaven dreide seg om å historietilpasse eksperimentene ved å endre relativ permeabilitetskurver og simulere ...