• Sen-holocene maringeologiske avsetningsprosesser i Førdefjorden 

      Mangersnes, Astrid Høyen (Master thesis, 2022-06-01)
      Fjordlandskapet langs den vestnorske kysten er viktige maringeologiske arkiv grunnet deres semi-isolerte morfologi. Fjordbassengenes sedimentære avsetninger består hovedsakelig av sediment knyttet til proksimale- og distale ...