• Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

      Bergeland, Jørgen Isachsen (Master thesis, 2015-11-30)
      Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg er ...