• Strandforskyvning på Bokn og deglasiasjonen av Boknafjorden, Rogaland 

      Johnsen, Ingrid Stenquist (Master thesis, 2017-06-29)
      Denne masteroppgaven presenterer en senglasial strandforskyvningskurve for Vestre Bokn, en øy med beliggenhet i ytre deler av Boknafjorden i Rogaland fylke, samt tolkning av deglasiasjonsforløpet i fjorden basert på nye ...