Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Øyvind Flatakereng
dc.date.accessioned2015-01-16T16:44:24Z
dc.date.available2015-01-16T16:44:24Z
dc.date.issued2014-09-22eng
dc.date.submitted2014-09-22eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9182
dc.description.abstractPolygonale forkastningssystemer (PFS) er bemerkelsesverdige strukturer som er identifisert i en rekke sedimentære bassenger over hele verden. Polygonalforkastninger er normalforkastninger med små sprang som hovedsakelig forekommer i finkornede sedimenter og viser et polygonalt mønster i kartplan. Selv 20 år etter at PFS først ble identifisert, er det fortsatt uvisst hvordan slike systemer dannes. Formålet med denne studien har vært å studere utbredelse og karakter til polygonalforkastninger langs Norske-Barentshavsmarginen ved hjelp av 2D multikanals seismikk. I tillegg har 3D-seismiske data blitt brukt i Vøringbassenget for detaljbeskrivelse av den komplekse tre-dimensjonale strukturen PFS utgjør. Polygonal-forkastningene i studieområdet er lokalisert i Møre- og Vøringbassenget, samt i de tilgrensende dyphavsbassengene Lofoten- og Norskebassenget. I disse områdene har det blitt utført statistiske analyser som omfatter forkastningenes fallvinkler, vertikalt sprang og forkastningstetthet. Litologi i de forkastede sekvensene har blitt definert ved å knytte seismiske enheter til tilgjengelig kjernedata. I 3D-kuben er det konstruert to flater for detaljbeskrivelse av PFS, som inkluderer statistikk av strøkretninger. Denne studien viser at PFS i ikke bare er utbredt på den midt-norske kontinentalmarginen, men at de også dekker et betydelig areal i dyphavsbassengene. Mens polygonalforkastninger langs marginen i hovedsak viser en uniform forkastningsstruktur, trolig som følge av liten lateral variasjon i litologi, er det identifisert flere ulike PFS i dyphavsbassengene. PFS med bratte fallvinkler og høy forkastningstetthet preger Lofotenbassenget, mens polygonalforkastningene i Norskebassenget er lokalisert i separate provinser med store strukturelle variasjoner. I denne studien foreslås muligheten for at flere av dagens aktuelle teorier for dannelsesmekanismer kan stå bak utvikling av PFS langs Norske-Barentshavsmarginen. Selv om spørsmålet vedrørende den primære genetiske mekanismen bak PFS forblir ubesvart, tyder denne studien imidlertid på at den har en nær tilknytning til litologien i forkastede intervaller. Resultatene tyder også på at væskemigrasjon fra PFS har betydning for sedimentstabilitet på marginen. Ettersom PFS kan fungere som kommunikasjonsruter for væsker via finkornede sedimenter som i utgangspunktet er impermeable, vil PFS være relevant i flere økonomiske og industrielle sammenhenger. Dette gjelder for eksempel i fremtidige spørsmål knyttet til utnyttelse av hydrokarboner, CO_2-lagring og deponering av atomavfall.en_US
dc.format.extent16461801 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectPolygonalforkastningereng
dc.subjectpolygonaleeng
dc.subjectforkastningereng
dc.subjectLofotenbassengeteng
dc.subjectNorskebassengeteng
dc.subjectVøringplatåeteng
dc.subjectVøringbassengeteng
dc.subjectMørebassengeteng
dc.titlePolygonalforkastninger - karakteristikk og dannelsesmekanismer. En studie basert på tolking av seismiske data fra Norske-Barentshavsmarginenen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record