• Gasslekkasjar i Marine miljø 

      Aase, Stig Andre (Master thesis, 2012-06-19)
      I denne masteroppgåva studerast fluidstrøymingar gjennom marine sediment, og målet er å vurdere om ein enkel matematisk modell klarar å beskrive og bevare karakteristiske trekk for prosessen. Denne drøftinga vil baserast ...