• Rekneark på ungdomstrinnet 

      Johansson, Kari (Master thesis, 2014-06-06)
      Problemstillinga i oppgåva var korleis opplever elevane bruk av rekneark i matematikk på ungdomstrinnet. Gjennom eitt år vart ulike reknearkoppgåver prøvd ut i 9./10. klasse. I etterkant henta eg inn data ved hjelp av ...