• Radielle basisfunksjoner som adaptiv kollokasjonsmetode 

      Nicolajsen, Tomas (Master thesis, 2014-06-01)
      Hensikten med oppgaven er å undersøke en adaptiv kollokasjonsmetode basert på radielle basisfunksjoner. Målet er å finne ut om man med enkle kriterier for senter- og formparameterfordelingen kan oppnå en fordeling som ...