• Elevers utfordringer i arbeid med matematisk modellering 

      Petersen, Elise Indregård (Master thesis, 2021-06-01)
      Målet med studien var å undersøke hvilke utfordringer elevene møter i arbeid med matematisk modellering. Fokuset ligger hovedsakelig på startfasen i modelleringssyklusen, og jeg vil også belyse hvordan elevene håndterer ...