• Bevis i undervising av realfagsmatematikk i vidaregåande skule 

      Tråi, Silje (Master thesis, 2019-06-22)
      Bevis har spelt ei sentral rolle i utvikling av matematikken, og kan seiast å danne grunnlaget for kvifor matematikken er som den er. Bevisa viser kvifor formlar og teorem stemmer, men dei har fleire roller utover dette; ...