• Mål for asymmetri og kurtose 

      Vestrheim, Arne (Master thesis, 2010-04-13)
      Critchley og Jones (2008) innfører nye mål for asymmetri og kurtose. Denne oppgåva drøftar måla som teoretiske mål og med tanke på estimering.