• Tokamerarekonstruksjon og Gröbnerbasar 

      Slinde, Kristine Njøs (Master thesis, 2016-06-01)
      I denne oppgåva skal me sjå på korleis ein skal gå fram for å rekonstruere ei scene frå to bilete. Dette kan brukast når ein skal evaluere satellittbilete og gjere ei kalibrering av kamera. Me skal sjå på geometrien og ...