• Brøkforståing hjå elevar som startar i den vidaregåande skulen 

      Antun, Jorunn (Master thesis, 2015-04-30)
      Målet for denne oppgåva har vore å få større innsikt i kva brøkforståing elevar som startar i den vidaregåande skulen kan ha. To forskingsspørsmål har lagt til grunn for arbeidet mitt: 1.Kva forståing av og dugleikar i ...