• Blanda modellar i R 

   Slagstad, Jorunn (Master thesis, 2006-11-21)
  • Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring 

   Holmedal, Hege Kristine Kristvik (Master thesis, 2009-06-01)
   I oppgaven modelleres skadegrader for skip med lognormalfordeling og Paretofordeling. I tillegg tar den for seg en ny sammenlått lognormal-Paretofordeling, og tilpasser de samme dataene til denne fordelingen. Skadegradene ...